Rasområdet på Sørum. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sørum kommune vil ha ekstern skredgransking

Ordføreren i Sørum kommune har bedt om en ekstern gransking av skredulykken som krevde tre menneskeliv.

– Vi har henvendt oss muntlig og sender et brev i dag til Fylkesmannen hvor vi ber om at det blir satt i gang en ekstern gransking av skredulykken. Jeg håper Fylkesmannen raskt tar tak i dette, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen til NTB.

Hun understreker at det er avgjørende for granskingens uavhengighet og troverdighet at kommunen selv ikke engasjerer noen til å granske hendelsen, og at det er derfor Fylkesmannen nå blir koblet inn. Hansen mener det er naturlig at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står for granskingen.

Det enorme leirskredet som gikk sist torsdag, kostet tre litauere livet. Tre andre kom seg unna mens de så hvordan kollegaene ble slukt av jord- og leirmassene. De seks arbeidet med tynning av skog i området, da skredet gikk.

Letemannskaper med hunder søkte onsdag fortsatt etter de tre omkomne.

Grunnen ble undersøkt

Selv om det foreløpig er uttalt at skogarbeidet ikke utløste skredet, blir nettopp dette et sentralt tema i den eksterne granskingen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har poengtert overfor ordføreren at kvikkleire i seg selv ikke er farlig, såfremt den ikke blir utsatt for erosjon og menneskelig aktivitet.

– Store deler av Romerike består av kvikkleire. Derfor blir grunnen undersøkt geologisk hver gang det skal settes i gang arbeid. Det ble gjort også her. Men nå må vi gå inn og se om undersøkelsene som ble gjort, var tilstrekkelige, eller om noe burde ha vært gjort annerledes. Det er det for tidlig å si noe om i dag, sier ordføreren.

Hun vil ikke ha noen mening om hvor raskt granskingen bør starte og hvilken tidsramme den skal ha.

Hansen vil heller ikke kommentere undersøkelsene til Arbeidstilsynet og politiet, og muligheten for at det på sikt kan bli aktuelt å vurdere straffansvar.

– Kan ta år

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser til NRK at området hvor raset gikk, stadig er ustabilt og vanskelig å jobbe i. De som arbeider på stedet, må hele tiden vurdere sikkerheten.

– Det er et lite område nederst hvor det er trygt, men det å jobbe i kvikkleire er ganske vanskelig. Den oppfører seg sånn at når man tar et tak med gravemaskinen, så synker massene på siden inn igjen i det hullet du har gravd. Det er ei bløt suppe å jobbe i, sier regionsleder Petter Glorvigen, i NVE til NRK.

Glorvigen sier at det kan ta lang tid før hele området er trygt.

– Det kan ta måneder, i verste fall år, før den leira som er her, tørker opp så det blir enklere, sier han.

Statsråden fikk se skredet

– Jeg vil være veldig tydelig på at hvis noen vil utføre en gransking, som ordføreren gir inntrykk av at hun vil, så skal kompetansen og kapasiteten i NVE være tilgjengelig, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.

Han var onsdag på befaring i det skredrammede området, som fortsatt er så ustabilt og farlig at statsråden måtte ta det i øyesyn fra en liten ås et stykke unna. Samtidig hentet Norges Geotekniske Institutt (NGI) opp boreprøver nær bruddkanten for å kunne vurdere hvor stabilt området er. Det har vært flere mindre utglidninger langs kanten i løpet av den uka som er gått siden skredet.

Lien roser kommunen for innsatsen etter ulykken, for måten kriseberedskapen er håndtert på og hvordan de berørte er blitt ivaretatt.

– Her ser det ut til at alle beredskapsorganisasjoner har reagert kontant og satt inn tilstrekkelig med ressurser, sier han.