Sortland Entreprenør bygger nytt sykehjem i Andøy

Tirsdag ettermiddag signerte Sortland Entreprenør AS en kontrakt på 121 millioner for bygging av Åse Sykehjem i Andøy.

Andøy Kommune skal bygge et nytt sykehjem på tettstedet Åse, cirka 40 kilometer sørvest for kommunesenteret Andenes. Etter anbudsrunden var det Sortland Entreprenør AS som fikk tilslaget, og tirsdag ettermiddag denne uken ble kontrakten signert.

Nybygget skal gjennomføres som en totalentreprise og har et totalt areal på cirka 2.700 kvadratmeter. I tillegg skal det settes opp et mindre bygg som skal romme reservetank for sprinkelvann, nødaggregat samt diverse utstyr. Kontraktens verdi er på i underkant av 121 millioner. inkludert merverdiavgift.

– Bygget skal føres opp i passivhusstandard, noe som betyr at bygget holder mye lengre på varmen og man vil få et langt lavere energiforbruk sammenlignet med vanlige bygninger, heter det i en pressemelding.

Passivhusstandarden har blant annet strenge krav til isoleringsgrad i vegger, tak, gulv, vinduer og dører. I tillegg skal energibehovet i størst mulig grad skal dekkes av lokalt produsert fornybar energi, som for eksempel solvarme, varmebrønner eller biobrensel. Dette blir det andre bygget Sortland Entreprenør skal føre opp i passivhusstandard på kort tid. Også Stokmarknes Ungdomsskole som skal stå ferdig til sommeren er bygget etter denne standarden.

– Vi synes det er flott med byggherrer som tenker fremtidsrettet, og ønsker bygg med et så lite avtrykk på miljø og klima som mulig. Det er veldig i tråd med vårt engasjement. I tillegg jobber vi i Sortland Entreprenør målrettet for å ha en så effektiv materialutnyttelse som mulig og sørge for en forsvarlig avfallshåndtering, så dette vil bli et skikkelig miljøbygg, sier daglig leder i Sortland Entreprenør, Andreas Einejord, i meldingen

– Byggherren har gjort et godt forprosjekt, og det er lagt opp til høy kvalitet på valgte materialer og løsninger. Så nå gjelder det bare for oss å optimalisere prosjektet og komme i gang med byggingen, sier Einejord.

Han regner med at første spadetak vil skje rundt påske, og at bygget vil stå klart i løpet av november 2021. Dagens sykehjem er planlagt erstattet av det nye bygget, men vil fungere som før inntil ferdigstillelsen.

– Vi er opptatte av å bruke lokale underleverandører, så fremst det er mulig. Dette gjør vi fordi vi er opptatt av at verdiskapningen skal komme lokalsamfunnet i Vesterålen til gode. I tillegg er vi overbevist om at lokale selskap med kjennskap om lokale forhold er det beste alternativet, både under bygging og ikke minst i driftsfasen til bygget, sier Einejord.

Arkitekt for prsjektet er Kvadrat Arkitekter.

Ill. ON arkitekter og ingeniører AS