Kjell Nevland(t.v.) fra Bico og Gunnar-Adolf Aanesland fra Aaneslands Limtre vil danne et sterkt faglig miljø innen massivtreproduksjon.

Sørlandsselskap satser sammen på massivtre

To av Sørlandets største aktører innen tre-basert produksjon etablerer et felles nasjonalt selskap for satsing på massivtre.

I en felles pressemelding forteller Kristiansand-entreprenøren BicoBygg og Innredning og Birkenes-selskapet Aaneslands Limtrestår om det nye selskapet Abico Massivtre.

Abico Massivtre vil være en totalunderentreprenør på bygg bestående av limtre og eller massivtre. Selv om de har sitt utspring i Agder, vil hovedkontoret ligge i Oslo. De vil også ha hele landet som nedslagsfelt.

- Mer bruk av tre er et uttalt politisk virkemiddel i kampen om å redusere Norges klimagassutslipp, og det offentlige etterspør stadig mer bruk av tre som materiale i byggeprosjekter. Det ser vi i offentlige anbudsforespørsler, i reguleringsbestemmelser og i krav i forbindelse med byggetillatelser. Vi ønsker å bygge bærekraftig og bli enda bedre på tre. Derfor har vi gått sammen med Aaneslands Limtre, som er en erfaren aktør med en rekke større prosjekter bak seg, sier divisjonssjef Kjell Nevland i Bico Bygg og Innredning i meldingen.

Aaneslands Limtre har lang erfaring som en av landets største leverandører av massivtre og limtre. Selskapet har vært med på to utbygginger på Gardermoen lufthavn, i tillegg til Grimstad bibliotek og flere omsorgsboliger og skoler. Blant annet Steinkjer skole, som nylig ble kåret til «Årets skolebygg 2020».

- Vi tror på styrken i at to av Sørlandets største innen trebasert produksjon slår seg sammen og danner et sterkt faglig miljø innenfor dettesegmentet, sier Gunnar-Adolf Aanesland, daglig leder i Aaneslands Limtre.

- Vi har ambisjoner om å bli den ledene aktøren på massivtre og limtre i Norge, og i samarbeidet med Bico får vi tilgang på ressurser som gjør at vi har få begrensninger på hvilke oppdrag vi kan ta på oss, legger han til.