Sør-Aurdalshallen

Prosjektleder Petter Remmen Johansen i Sanne Hauglid og prosjektleder Oddleiv Juvkam i Sør-Aurdal kommune har samarbeidet godt i prosjektet.

Samspillsentreprise var nytt for både Sør-Aurdal kommune og Sanne Hauglid da den nye Sør-Aurdalshallen ble lyst ut i markedet. – En nyttig og positiv erfaring, konkluderer byggherre og totalentreprenør.

Fakta

Sted: Bagn

Prosjekttype: Idrettshall, svømmehall, skole- og kulturskolearealer

Bruttoareal: 4.310 kvadratmeter

Totalentreprise inkl. mva: 133 millioner inkl. mva.

Byggherre: Sør-Aurdal kommune

Byggherreombud, uavhengig kontroll: Norconsult

Totalentreprenør: Sanne Hauglid Byggmester og Entreprenørforretning

Arkitekt: JAF arkitektkontor

Landskapsarkitekt: Feste

Totalrådgiver: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Elektro: El-Fag Fagernes l Rør og sprinkler: GK Rør l Ventilasjon: Hamstad l Grunn- og utomhusarbeider: Brødrene Dokken l Blikkenslager: Dokka Blikkenslagerverksted l Maling og belegg: Kjell Nordhagen l Glass/aluminium: Norske Metallfasader l Prefab: Loe Betong-elementer l Taktekking: Protan Entreprenør l Vannbehandling og stålbasseng: ENWA l Branntetting: Firesafe l Mur/puss/flis: Valdres Murerforretning l Trapper/ rekkverk: Midthaug l Stikking/oppmåling: Plan og oppmåling Valdres l Fibersementplater: Etex Group l Vinduer: Norgesvinduet l Glass/aluminium: Norske Metallfasader l Innerdører: Swedoor l Sportsgulv/utstyr: Egas Sport l Systemhimling og veggakustikk: Tøftum Innred-ning l Lås og beslag, adgangskontroll og innbruddsalarm: Certego l Garderobe-skap og adgangssystem, svømmehall: Klubben l Heis: Schindler l Teleskop-tribune: Skeie Seating

Prosjektleder Oddleiv Juvkam i Sør-Aurdal kommune forteller at de vurderte ulike entrepriseformer før valget falt ned på samspillsentreprise. Bakgrunnen for valget var at byggherren hadde utfordringer med å få prosjektet innenfor den økonomiske rammen som var satt for prosjektet.

– Tanken var å få ned kostnadene noe i en samspillprosess. Kommunestyret måtte behandle dette som egen sak da vi hadde en beregnet kostnad. Der ble det vedtatt å sette i gang bygging. Det ble deretter skrevet totalentreprisekontrakt. Det mener vi var et bra valg, sier Juvkam, og tilføyer at kommunen hadde Norconsult med som en viktig støttespiller i samspillprosessen.

Kuttet kostnader

Prosjektet brukte i underkant av fire måneder på samspillfasen. Ifølge Juvkam førte samspillet med entreprenør, arkitekt og rådgiver til både millionkutt i kostnader og til at aktørene følte seg sikrere på valgte løsninger. I tillegg til totalentreprenør Sanne Hauglid, var JAF arkitektkontor og prosjektets totalrådgiver Sweco med i samspillfasen.

– Samspillfasen var nyttig for oss og jeg tror også Sanne Hauglid følte seg tryggere på bygget da vi hadde gått gjennom det sammen med arkitekt og prosjekterende, sier Juvkam.

Ikke bare sparekniv

Prosjektleder Petter Remmen Johansen i Sanne Hauglid AS bekrefter at samspillfasen var vellykket.

– Vi hadde aldri vært med på en samspillsfase, men vi opplevde det som positivt. Det blir større åpenhet i prosjektet og det blir en større trygghet rundt løsninger. Dermed reduseres også muligheten for misforståelser, sier Johansen.

Han fremhever imidlertid at det ikke bare var sparekniven som gjaldt da partene gikk gjennom prosjektet.

– Det kom også opp løsninger som bidro til å løfte prosjektet. Blant annet førte samspillet til at kommunen valgte å oppgradere til en bedre teleskoptribune i idrettshallen, opplyser Johansen.

Lokal totalentreprenør

Sanne Hauglids kontrakt i prosjektet hadde en verdi på 133 millioner kroner inklusive moms. Petter Remmen Johansen sier det er en stor kontrakt for en entreprenør som omsetter for rundt 80 millioner i året, men understreker samtidig at det ikke er nytt for lokalentreprenøren å ha så store prosjekter i porteføljen.

– Vi prøver stort sett å ha ett stort prosjekt gående. Det sikrer aktiviteten over lengre perioder og gir oss trygghet i driften, sier Johansen.

Spente før konkurransen

Prosjektleder Oddleiv Juvkam er fornøyd med at det var en lokal aktør som gikk seirende ut av konkurransen om Sør-Aurdalshallen.

– Vi visste det var mye å gjøre i markedet og var spente på konkurransen, men vi fikk inn to gode tilbud fra Sanne Hauglid og Veidekke i Hallingdal. Sør-Aurdal kommune ser på det som positivt at det ble en lokal entreprenør som fikk prosjektet. De skal være med oss videre og vet at de blir målt opp mot dette prosjektet. Det er også enklere å få tak i en lokal aktør hvis det skjer noe. Det gjelder også underentreprenørene, sier Juvkam.

– Når man driver lokalt så er det ekstra viktig å få til godt samarbeid med både byggherrer og våre underentreprenører. Hvis samarbeidet er dårlig, så ødelegges ikke bare prosjektet, men det vil også prege det videre samarbeidet, tilføyer Petter Remmen Johansen.

Idrettshall og svømmebasseng

Den nye Sør-Aurdalshallen rommer idrettshall på 25x45 meter og svømmebasseng på 10x25 meter med tilhørende garderobe-fasiliteter. I tillegg kommer en skoledel på 500 kvadratmeter, som tilhører den naboliggende barneskolen i Bagn, og en kulturskoledel med tre mindre øvingsrom. Sør-Aurdalshallen har også eget styrketreningsrom og kafé.

Oddleiv Juvkam sier både byggherre og brukere er veldig fornøyd med bygget.

– Tidligere hadde vi en liten gymsal og svømmehall som ble bygget på 70-tallet og hvor kapasiteten var sprengt. Nå har vi helt andre fasiliteter og vi har en idrettshall som kan deles i tre, noe som åpner opp for mye mer aktivitet, sier han.

Solide løsninger

Juvkam mener det også har blitt et solid bygg med gode og varige kvaliteter.

– Det var et uttrykt ønske fra kommunen at vi skal velge løsninger som gir et holdbart og solid bygg med lave vedlikeholdskostnader. JAF arkitekter har vært med oss i flere faser av dette prosjektet og de har vært flinke til å velge løsninger som er gode og holdbare, fastslår Juvkam.

Bra samarbeidsklima

Prosjektleder Petter Remmen Johansen i Sanne Hauglid mener også det har blitt et bra prosjekt. Han er fornøyd med innsatsen og kvaliteten samarbeidspartnerne har levert i prosjektet, og sier det er et prosjekt hvor entreprenørselskapet har fått brukt sin kompetanse innen både betong- og tømrerfaget.

– Det har også vært et prosjekt med et kjempebra samarbeidsklima og en veldig tett og god dialog med byggherre. Ikke minst med Oddleiv som har fulgt opp prosjektet veldig tett på vegne av byggherre, sier Johansen.

– Jeg synes det har vært nyttig å følge opp prosjektet tett. Jeg har prøvd å svare på ting fort slik at vi som byggherre ikke hindrer fremdriften. Sammen med prosjektledelse fra Norconsult har jeg stått for den daglige oppfølgingen for Sør-Aurdal kommune, forteller Juvkam.

Basseng i stål

Han trekker frem svømmebassenget som et eksempel på løsning hvor kommunen brukte mer penger for å få det de mener er en tryggere og mer holdbar løsning.

– I utgangspunktet var det tenkt flisbelagt betong i bassenget, men kommunestyret ønsket at vi også skulle vurdere stål. Det kostet en million kroner mer, men vi gjorde en vurdering i et 60 års perspektiv og falt ned på å bruke stål. Vedlikeholdskostnader var en viktig faktor for valget, men man unngår også noen fallgruver. For eksempel er det fort gjort å få skader på flisbasseng hvis vannet blir tappet ut for fort. Det slipper man å tenke på med stål. I tillegg er det enklere å reparere, fastslår Juvkam.

Stram byggetid

På spørsmål om hva som har vært hovedutfordringen i prosjektet, er Johansen i Sanne Hauglid rask med å svare byggetiden.

– Den stramme byggetiden på rundt 15 måneder har preget både oss og de vi hadde med oss. Det var aldri rom for slakk. Vi kjørte på hardt fra starten og det reddet oss på slutten. Vi overleverte til avtalt dato, avslutter Johansen.


Flere prosjekter