Sophie Radich skole

Prosjektleder Jarle Jenssen i Kruse Smith.default
Arkitemalogo

Arkitemalogo

SeimHultgren

SeimHultgren

Artea

Artea

Otretek

Otretek

EFClogo

EFClogo

Polbetong

Polbetong

Sagstuenlogo

Sagstuenlogo

HansenSveis

HansenSveis

Belstroj

Belstroj

Brafas

Brafas

Massivtre

Massivtre

GKlogo

GKlogo

Over nyttår kan 720 elever og rundt 100 lærere starte en ny skolehverdag i en moderne institusjon oppkalt etter Lillestrøms første kvinnelige lærer.

Fakta

Sted: Lillestrøm

Prosjekttype: Nybygg Skole

Bruttoareal: 13.800 kvadratmeter

Byggherre: Lillestrøm kommune

Byggherrerepresentant: WSP

Totalentreprenør: Kruse Smith

Kontraktsum eks. mva.: 340 millioner kroner

Arkitekt: Arkitema

Rådgivere: RIB: Seim og Hultgreen l RIVA: Afry l RIBr: Firefly l RIA: Brekke og Strand

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Terratec l Avfallshåndtering: Ragn-Sells l Riving: RMB l Grunnarbeider/Utomhus: Sport og Grøntanlegg l Gulvstøp/Sliping: Gulventreprenøren l Betong: Polbetong l Plattendekker: Buskerud Betongvarefabrikk l Stillas: Finstad Stillas l Råbygg, stål: Hansen Sveis og montering l Rekkverk, trapper: Admar Bygg, Eurostair l Porter/Gitter: Hørmann l Tømrer: Belstroj Norge l Massivtre: Massivtre/KLH l Parkett: Bo Andrén l Blikkenslager: Viggo Sandgrav l Taktekker: IcopalTak l Sedumtak: Blomstertak l Glass/alu: Sagstuen l Fliser: Brafas l Gulv/Maling: Artea l Himling: Bærum Byggmontering Spilepanel til vegg/himling: Otretek l Solav-skjerming: Solskjermingsgruppen l Kjøkken/Kjølerom: Norrøna l Fast innredning: Sørlie Innredning l Amfi: Adept Collection l Innerdører: Daloc l Vinduer: Nordan l Ventilasjon: GK Inneklima l Rørlegger: GK Rør lElektro: GK Elektro l Heis: Alt Heis  lLås og beslag: Låssenteret l Branntetting: Oslo Branntetting l Branngardiner: Bramo l Taktil merking, foliering: Focusneo

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Sophie Radich skole i Lillestrøm er en stor og moderne massivtreskole bygget for å møte det økte behovet for skoleplasser i en kommune i vekst. I et bygg med en form som en firkløver skal opptil 720 elever, rundt 100 lærere, samt tilreisende skoleelever og idrettsutøvere fra hele kommunen møte gode læringsvilkår og tilbud for kultur og idrett.

Den omtrent 30 mål store tomten gir i tillegg til skole, flerbrukshall og et læringssenter med eget solcelleanlegg og vindmølle plass til et stort uteområde som både gir skolen og nærområde gode aktivitetsmuligheter, samt overvannshåndtering.

Prosjektleder Odd Roar Sandtveit i WSP som representerer byggherre Lillestrøm kommune forteller at byggherren er godt fornøyd med den nye og etterlengtede ungdomskolen.

– Det finnes noen ting som vi har en prosess på med entreprenør, men helt overordnet er byggherre fornøyd. De får et godt bygg, Sophie Radich skole blir en luftig, lys og veldig godt planlagt skole. Jeg skulle veldig gjerne hatt noe slikt den gang jeg var skoleelev. Skolen er kjempefin, med mye naturlig lys gjennom glassfasader og overlys, det er åpne arealer og massivtre stort sett overalt. Både elever og lærere får en god skolehverdag her, sier Sandtveit.

Læringsklima

Utgangspunktet for kvalitetene på skolen er TEK17, men prosjektlederen forteller at kommunen også har hatt enkelte kvalitetskrav utover byggteknisk forskrift.

– Som en del av skoleplanen i kommunen ligger det krav om en flerbrukshall, og uteområdet er også tilpasset som parkområde for nærområdet. Kommuneøkonomien er sjelden slik at man kan velge veldig mye «kjekt å ha» i stort omfang, og Lillestrøm kommune har vært passe nøktern her, men kommunen er samtidig opptatt av at skolebygget skal være av god kvalitet og skolen skal ha god kvalitet på læringsmiljøet, sier han.

I tillegg til et skolebygg som skal sikre både utemiljø og innemiljø, har kommunen lagt opp i konkurransegrunnlaget for et bygg med lav energibruk. Skolen er tilkoblet fjernvarmeanlegg, og god varmestyring skal redusere energibehovet til oppvarming og kjøling.

Det er også sedum på taket, både til overvannshåndtering, men også som et klimatilsnitt med mer vekster i området. Klimaavtrykket har vært viktig i konkurransegrunnlaget, forteller Sandtveit.

Pandemiproblemer

Ungdomsskolen er bygget av totalentreprenør Kruse Smith, som vant kontrakten i 2020 etter først å ha gjennomført en samspillsfase med kommunen. På grunn av nærheten til Kjeller flyplass, som man vet ble bombet under 2. verdenskrig, måtte Forsvaret gjennomsøke grunnen for gamle bomberester før entreprenøren kunne komme til.

Koronapandemien ble dog en bombe som ikke like lett lot seg ryddes unna for prosjektet.

– Covid ble veldig krevende for oss fra starten av, og prosjektet har blitt veldig påvirket av pandemien. Dette dreier seg om innreiseproblemer for utenlandske arbeidere, leveranser av stål og treverk og utfordrende kommunikasjon. Vi har satset mye på digitale flater, med digitale møter, byggeplasskamera, droner og Open Space, en løsning hvor byggeplassen gjennomgås med kamera på hjelmen for å gi nærhet til prosjektet, men vi føler likevel vi mistet noe når man ikke kunne være på plassen. Vi fikk også tre alvorlige smitteutbrudd i prosjektet hvor vi plutselig mistet halvparten av bemanningen til karantene over natten, forteller prosjektleder Jarle Jenssen i Kruse Smith.

Entreprenøren har blitt enig med byggherre om en 19 ukers utsettelse av overlevering på grunn av de mange problemene som pandemien brakte med seg.

– For en skole formet som en firkløver så har dere ikke akkurat vært heldige?

– Vi har nok vært litt uheldige. En utfordring har vært at vi har vært mange utenlandske arbeidere på prosjektet, og da er det litt forskjellig kultur og mye samreising. På grunn av en del bemanningsutfordringer har det vært mange nye arbeidere inne i prosjektet, og vi har derfor jobbet ekstra hardt med HMS. Vi har ikke hatt noen alvorlige ulykker, men det har vært noen mindre skader med fravær, som kutt i en finger, overtråkk og et kutt i leggen etter at et vindu veltet på grunn av vind, sier Jenssen.

Tre trinn

Sofie Radich skole er et hybridbygg i tre etasjer med mye massivtre. Bygget står på en selvbærende plasstøpt betongplate på 6.000 kvadratmeter. Skolebygget er bygget med kompensert fundamentering med fyllmasse av lettvektig Glasopor under bunnplaten. Råbygget har et bæresystem av massivtre og stål, med en liten kjerne av betong til noen rom i musikkavdelingen i skolen av akustikkmessige hensyn.

– Massivtre var et ønsket material fra kommunens side, og det har også blitt veldig bra. Vi har behagelige rom som er veldig godt tilrettelagt for elevene, og det er gode planløsninger, sier prosjektlederen.

I tillegg til å be om massivtre, har Lillestrøm kommune ønsket seg et skolebygg med gode miljøegenskaper. Prosjektet har hatt krav om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med et referanseprosjekt. Både tak og utomhusområde er bygget for å håndtere og fordrøye nedbør, med sedumbeplantning på taket og blant annet en lang overvannskanal som går gjennom hele prosjektet.

– Skolen er tilkoblet fjernvarmenettet, og vi har også benyttet fjernvarme til byggvarme i prosjektet for å få ned utslippene. I tillegg har vi vært bevisste i bruken av digitale verktøy for å smøre prosessen for et miljøvennlig prosjekt, sier Jenssen.

Bygget overleveres 10. oktober, noe som gir kommunen god tid til prøvedrift før nyttår når tre trinn med ungdomsskoleelever går en ny vår i møte i nye lokaler.


Flere prosjekter