Søndre Borgen Helsehus

Prosjektleder Nils Mogstad i Veidekke er godt fornøyd med bygget entreprenøren har overlevert.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Touchpoint

Touchpoint

Viamlogo

Viamlogo

KongsbergEntreprenør

KongsbergEntreprenør

Vito

Vito

BAgruppen

BAgruppen

Lianlogo

Lianlogo

Sykehjemmet på Søndre Borgen i Asker har blitt bygget ut med et splitter nytt bygg og oppgraderte uteområder.

Fakta

Sted: Asker

Prosjekttype: Nybygg helsehus

Bruttoareal: 4.500 kvadratmeter

Byggherre: Asker kommune

Byggherreombud / prosjektleder: Prodecon

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 132.685.000 kroner

ARK: AFRY Ark Studio

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIG: Terraplan l RIBr: COWI l RIVA: Sweco l RIA: Efterklang l RIE: Fremst l RIV røt: Protekno l RIV vent: GK l RIByFy: Rambøll l Teknisk prosjekteringsleder, ITB: Viam Norge

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Gjerberg Elektro l Ventilasjon: GK l Sanitær: Vito Tekniske Entreprenør l Heis: Starlift/Kone l Stål/Betongelementer: Norske Bæresystemer l Grunnarbeid: Kongsberg Entreprenør l Peling: Geo Fundamentering & Brønnboring l Takheiser: Etac l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Yttervegger, dører, listverk, himling: Bærum ByggMontering l Branntetting: RB Brannsikring l Betongboring: Cato Betongsaging l Solskjerming: Scandic Markiser l Taktekker: Takmesteren l Glass/Alu: Umbra l Byggrenhold: BA-Gruppen l Kjøkken/Garderobe: HTH l Systemvegger Teknisk rom: Arealbygg l Rekkverk: Vestfold Bygg og rekkverk l Fryse-/Kjølerom: Viking Kulde l Blikkenslager: Haukjem l Maler: Bohlin l Gulvbelegg: AK Gulv l Medisinautomat: Touch Point Medical Nordic l Låssystem: Asker Lås l Fliser: Amundsen Mur & Flis l Speil: Lysaker Glass l Skap/Hyller: Spesialinnredninger l Trykktest/Lydmåling: Omega Akerholt l Badekabiner: Probad l Vinduer: Lian Vinduer l Utstyr: Ramirent l Skjermtegl: Wienerberger l Kistekjøler: Thermocold l LAF: Heco Laboratorieutstyr l Dører: Jeld-Wen/Eclisse l Gardinskinner: ASK Interiør l Skyllerom: Sipano Norge l Maseratorer: Berg & Dahl l Bekkenspylere: E Christiansen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

40 beboere på Borgen i Asker kan snart flytte inn i splitter nye rom på Søndre Borgen Helsehus. Bygget er universelt utformet, med lunt og hjemlig preg kombinert med moderne løsninger for helsebygg. Totalentreprenør Veidekke Entreprenør har samtidig oppført bygget med fossilfri byggeplass og med over 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med et referansebygg.

Bygget er et frittstående bygg ved siden av det eksisterende helsehuset på Borgen, og det utgjør både en kapasitetsheving og en kvalitetsheving for området.

Asker kommune tar bygget i bruk i midten av oktober, og bygget er da først og fremst tenkt til akutt- og korttidsplasser for de som er for friske for å ligge på sykehus, men som er for syke til å bo hjemme.

Prosjektleder Lars Hanstensen i kommunen er godt fornøyd.

– Kommunen er veldig fornøyd. Vi har fått det vi har bestilt til riktig tid og til riktig pris. Vi er også veldig fornøyde med samarbeidet vårt med Veidekke, som har levert i en vanskelig tid. De skal ha skryt for å ha stått i det og fått det til så bra som de har, sier Hanstensen til Byggeindustrien.

Grønne valg

Veidekke begynte prosjekteringen av Søndre Borgen Helsehus i august 2021, og startet opp på plassen i november samme år. Prosjektleder Nils Mogstad i Veidekke forteller at de kom til en forholdsvis åpen tomt med noen få skur og gjerder tilhørende en nærliggende barnehage. Grunnen består av fjell og løsmasser, og bygget er pelet til fjellet med korte stålkjernepeler.

– Vi har en plasstøpt kjelleretasje og plasstøpt bunnplate i den delen av bygget som ikke står på kjeller. Ellers er bygget oppført med prefabrikkerte betongelementer og stål, sier Mogstad.

Fasadene er plassbygde, og kledd med skjermtegl og liggende panel.

Byggherre Asker kommune har stilt strenge krav til lave klima-gassutslipp på prosjektet, og den plasstøpte betongen er lavkarbonbetong, som medfører lavere CO2-utslipp, men som gjerne krever høyere temperatur under herding.

– Selvfølgelig kom støpet i januar, men det har gått greit med ekstra forskaling slik at vi kunne produsere vegger hver dag, sier Mogstad.

Fyring under hele byggeperioden har i all hovedsak blitt gjort med elektriske anlegg. Biodiesel har blitt benyttet i de maskinene som ikke har vært elektriske.

Høye krav

Veidekke har dokumentert en reduksjon på 43,1 prosent CO2-utslipp på materialbruken, noe som har gitt dem totalt 31,6 prosent i reduksjon mot et referansebygg medregnet transport og drift. Mogstad forteller de har gjort flere endringer i prosjektet for å kutte utslippene.

– Vi har blant annet redusert takhøyden i kjelleren, og på den måten redusert bruken av betong. Vi har byttet fra teglstein til skjermtegl i fasaden i første etasje, og vi har byttet til Habito-gips i veggene innendørs. Dette er en mer robust gips som har latt oss redusere mengden materialer som ble brukt, og dermed også CO2-utslippet, forteller Mogstad.

Smart planlegging av rør- og ventilasjonsføring i bygget har også latt entreprenøren redusere etasjehøydene uten at dette har gått ut over takhøyden innendørs.

– Vi har fått gehør for mange gode endringer i dette prosjektet; forbedringer på både klima og HMS. Det synes vi har vært gøy. Asker kommune er en kunde med store ambisjoner på både klima og sikkerhet, og vi har opplevd dem som ordentlig interesserte i de mulighetene vi har presentert, sier Mogstad.

Kommunens prosjektleder Lars Hanstensen bekrefter at Asker har en klima- og miljøplan som stiller høye krav til kommunale byggeprosjekter.

– Det stemmer at vi har bedt om klimagassreduksjon på Søndre Borgen Helsehus også. Politikerne i kommunen ønsket først massivtre, men det var ikke egnet for dette prosjektet. Vi har derfor fokusert på å bruke minst mulig materialer og oppnå et godt miljøresultat ved å spare tonnasjen. Vi har hele tiden jobbet for å gjøre bygget bedre og bedre, sier Hanstensen.

Pris og priser

Prosjektet har ikke hatt noen alvorlige ulykker, men med en kuttskade hos en arbeider og et overtråkk i forbindelse med tining om vinteren, har de ikke kommet seg helt unna fraværsskader i byggetiden. HMS på prosjektet har likevel vært så god at Søndre Borgen Helsehus har vunnet distriktets HMS-pris i Veidekke.

Prosjektlederen er også stolt av det bygget de har overlevert til Asker kommune på Borgen.

– Når man likevel er i den situasjonen at man havner på sykehjem, tror jeg dette blir et bra sted å flytte til. Her har vi behagelige farger, bra kontraster, fine materialvalg og et lunt og lite institusjonsaktig miljø. Vi er godt fornøyde med produktet, sier han.

Søndre Borgen Helsehus har riktig nok blitt til i vanskelige tider, og prosjektlederen vedgår at de har møtt en del eksterne utfordringer.

– Det har vært tøft økonomisk, med høyt prisnivå. Vi har hatt noen leveranseproblemer, delvis på grunn av pandemien og delvis på grunn av krigen i Ukraina, og så fikk vi jo en prisutvikling som vi ikke hadde beregnet. Men vi har hatt et godt samarbeidsklima med kommunen og brukerne, og vi har klart å levere på tøffe krav, sier Mogstad.


Flere prosjekter