Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom på besøk for å høre om status på prosjektet. Han var meget fornøyd med det han fikk høre. Her er han flankert av f.v. assisterende prosjektleder i vegvesenet, Arne Meland, daglig leder i Hedmarksvegen AS, Morten Wangen, prosjektdirektør i Skanska, Ketil Sand, prosjektleder i Vegvesenet, Taale Stensbye og frp'erne Helle Jordbræk, Truls Gihlemoen og Tor-André Johnsen. Foto: Erik Larsstuen/Statens vegvesen

Solvik-Olsen tilbake på OPS-prosjekt

15 måneder etter Ketil Solvik-Olsen, den gang samferdselsminister, markerte anleggsstart ved OPS-prosjektet rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum med å ta et jafs av marka med en 90 tonner gravemaskin, var han igjen tilbake på prosjektet.

Prosjektleder Taale Stensbye i Vegvesenet og prosjektdirektør Ketil Sand i Skanska kunne fortelle at de ligger godt an med hensyn på fremdriftsplanen.

- Vi har 150 maskiner i drift og over 400 mann som i dag jobber på prosjektet, sa Sand til vegvesen.no.

- Fremdriften er god og det er gode utsikter for at vi kan åpne tidligere enn planlagt fortalte Stensbye.

- Da vi startet opp å bygge dette prosjektet hadde vi en veldig god kunnskap om det meste i prosjektet. Vi hadde kunnskaper om grunnforhold, mengde stein og ikke minst mengder og lokasjon av alunskiferforekomster. Det har alt å si for hvor forutsigbar fremdriften i prosjektet er. En god og lang samhandlingsprosess i forkant gjorde at vi kom raskt i gang og at vi ikke har møtt på store uforutsette utfordringer undervegs. En tidligere åpning er ikke utenkelig om vi nå får en snill vinter fortalt e Sand.

85.000 tonn svart
I løpet av sommeren er det lagt 85.000 tonn asfalt. Det begynner å bli svart på store deler av strekningen. Mange av konstruksjonene er allerede ferdige eller under konstruksjon. Viltovergangene er av de største i Norge og arbeidet er i rute.

Viktig konstruksjon
For mange er det spesielt en konstruksjon som er viktig. I vinter kan brukere av Grundsetmarka krysse anleggsområdet og fremtidige rv. 3/25 uten å se seg for etter anleggsmaskiner. Nå er nemlig skibrua ferdig. Brua krysser anleggsområdet og legger nå til rette for at brukere av lysløypa trygt kan krysse over anleggsområdet og senere den fremtidige rv. 3/25. Brua er også bred nok til at løypemaskina kan kjøre over.

Med seg på besøket hadde Solvik-Olsen med seg de lokale partifellene Tor André Johnsen, Truls Gihlemoen og Helle Jordbræk.