Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med representanter fra Bane Nor, NSB og Jernbanedirektoratet etter et møte hvor de gjennomgikk sommerens problematiske trafikkavvikling på Østfoldbanen. Fra venstre: Arne Fosen NSB, statsråd Ketil Solvik-Olsen, Svein Horrisland fra Bane Nor og Gorm Frimannslund fra Bane Nor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Solvik-Olsen tar selvkritikk for togkaos – langt fra godt nok

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) innrømmer at trafikkavviklingen på Østfoldbanen i sommer har vært altfor dårlig.

– Det er langt fra godt nok og ikke sånn vi ønsker at folk skal oppleve norsk jernbane. Vi har jo en visjon om at spesielt i og rundt byene skal jernbanen være et transportmiddel du velger fordi det er bra, pålitelig og komfortabelt, sier Ketil Solvik-Olsen til NTB etter et møte med Bane Nor, NSB og Jernbanedirektoratet fredag ettermiddag.

– Når vi har en så dårlig punktlighet som vi har hatt i enkelte uker, og såpass dårlig informasjon ved avvik, så er vi ikke fornøyd, konstaterer han.

Det var nettopp sensommerens problematiske trafikkavvikling på Østfoldbanen som var bakgrunnen for fredagens møte. Signal-, strøm- og kommunikasjonsproblemer internt i jernbanen har vært gjennomgangsmelodien på Østfoldbanen og Drammenbanen.

Få tiltak på kort sikt

Solvik-Olsen sier han ønsket å skaffe seg et bedre bilde av det som har skjedd, og at alle involverte kunne ta en pust i bakken for å forsikre seg om at tiltakene er i gang slik at risikoen for nye problemer minimeres og situasjonen for de reisendes forbedres.

Det er imidlertid få konkrete tiltak å melde om på kort sikt, utover forsikringer om at forebyggende arbeid med å gå over skinneskjøter og innsats for å kutte bort vegetasjon langs skinnegangen vil bli prioritert.

– På lang sikt – i løpet av noen år – vil vi ha ferdig Follobane-tunnelen. De i Østfold som er avhengige av jernbanen, kan glede seg over at det er faktisk der vi bruker aller mest penger på infrastrukturprosjekter – over 20 milliarder kroner. Det kjipe er at det tar fire år. Det hjelper ingen som står i dag og er irritert, innrømmer Solvik-Olsen.

Bedre informasjon

Statsråden viser også til at det gjøres et arbeid for å bedre informasjonsflyten.

– Vi må sørge for at det blir bedre informasjon på tavler, høyttaleranlegg og apper – at man kan gjøre alt med ett tastetrykk. Det handler også om å kommunisere bedre internt i organisasjonene.

Solvik-Olsen erkjenner at det har tatt lengre tid enn antatt å få på plass bedre informasjonssystemer.

– Alt tyder på at vi i løpet av vinteren vil ha dette på plass. Da tror jeg også kundene vil oppleve at når problemet oppstår, får du vite hva som skjer.

Frp-ministeren har følgende beskjed til pendlere i Oslo-regionen som frykter mer togkaos, forsinkelser og innstilte avganger i høst:

– De skal vite at vi er veldig opptatt av at folk skal ha en god reisehverdag. Derfor jobber vi godt med alle våre ledd i jernbanefamilien for å levere en best mulig tjeneste. Vi skal bli enda flinkere til å kommunisere når ting ikke går, slik at de likevel kan ha en best mulig reisehverdag.