Fra møtet med samferdselsministeren. F.v. Dag Aas, Spenncon Rail AS, Asbjørn Hermstad, Spenncon AS, Lars Petter Lund, Spenncon Rail AS, Kees Quartel, Spanbeton B.V., John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen diskuterte veibygging med betongelementprodusentene og Vegdirektoratet

Betongelementforeningen og Spenncon Rail AS var mandag i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og representanter fra Vegdirektoratet. Her presenterte betongelementindustrien hvordan næringen kan bidra til å øke samfunnsnytten i veiprosjektene. 

Solvik-Olsen fikk vite mer om utviklingsprosjektene bransjen har gjennomført sammen med Vegdirektoratet og Avinor de siste årene. Dette omfatter de nye brobjelkene som er på vei inn i markedet, prefabrikkerte flyplassdekker og nye kulvertsystemer som allerede er tatt i bruk. Bransjen forklarte også hvordan næringen kan bidra til mer vei for pengene, og hvordan det kan gjøres med reduserte miljø og klimagassutslipp.

– Ved å produsere bru- og kulvertelementer i fabrikk og montere de på byggeplass reduseres byggetiden, materialbruken og utslippene av klimagasser, heter det i en pressmelding fra betongelementforeningen. Samferdselsministeren ga bransjen og Vegdirektoratet skryt for utviklingsprosjektene som har gitt nye kulvertløsninger og de nye brubjelkene som er på vei inn i markedet.

– Betongelementforeningen er veldig fornøyd med møtet, og mener det er viktig at samferdselssektoren bruker betongelementer i de store utbyggingsprosjektene fremover. I sammenlignbare land brukes det mer betongelementer - Norge henger etter. Bransjen forventer å se den samme positive utviklingen i Norge som i våre naboland. Det er flere grunner til dette; de viktigste fordelene er miljøeffektene og en raskere og mer industriell produksjon som gir prosjektene forutsigbarhet. Statens vegvesen og Nye Veier har en målsetting om å redusere klimagassutslippene i prosjektene, når mye av produksjonen flyttes inn i fabrikk bidrar det til lave utslipp på byggeplass. Slanke betongelementkonstruksjoner utnytter betongen bedre, "less is more" beskriver effekten av mindre materialbruk og mer funksjon. Den sterkt økende interesse for betongelementer til samferdselssektoren er merkbar ute hos betongelementprodusentene, og vi mener dette er et viktig bidrag for å øke samfunnsnytten i norske veiprosjekter, sier daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.