Ureddplassen. Foto: Lars Grimsby/Statens vegvesenSarvsfossen dam. Foto: Jan Eldegard HjelleHallevannet bru. Foto: Jan Eldegard HjelleBukkekjerkaUlstein ArenaTasta skatepark

Solide kandidater til Betongtavlen 2018

Seks kandidater kjemper om å vinne prisen betongtavlen 2018 – og det er solide og varierte kandidater juryen skal vurdere før de kan utrope en vinner.

Her er en nærmere presentasjon av de seks kandidatene:

Ulstein Arena

Ulstein Arena

I sentrum av Ulsteinvik ligger Ulstein Arena. Bygget huser idrettshall, klatrehall, svømmehall og bibliotek. Anlegget er brukt til å utvikle tettstedet og har aktivitet store deler av døgnet gjennom hele året. Ulstein Arena preges av store flater med eksponert betong. Overflatene er utført med forskalingsplater i storformat, som gir glatte overflater og få skjøtekanter og staghull. Betong er også brukt på gangarealer. Der det er behov for sklisikring er overflaten blastret, en maskinell behandling som gir en ru overflate, mens betongen er slipt der det er oppholds- og lekearealer.

– Ulstein Arena er et godt eksempel på hvordan materialer som betong, tre, stål og glass kan kombineres i et hverdagsbygg som alle kan trives i, sier Jan Eldegard Hjelle, juryleder i Betongtavlen.

Ulstein Arena fikk nylig Statens pris for byggkvalitet, noe som vitner om høy standard på utførelse.

Skateparken i Tasta
Rullebrett, sparkesykkel, BMX eller rulleskøyter,

Tasta skatepark

rulleaktiviteter har de siste årene brått blitt en aktivitet som enhver kommune vil legge til rette for. Tidligere var det noen tilfeldig snekrede ramper som ble bortgjemt på en lite brukt parkeringsplass – nå anlegges det flotte skateparker som barn, ungdom og voksne trekker til. Det fremste anlegget i Norge ligger i Tasta i Stavanger.

Skateparken i Tasta har vært gjennom to byggetrinn, og fremstår nå som den største og fremste utendørsarenaen i landet. Her finner man alle de elementene som utøverne vil ha, enten man er nybegynner eller proff.

Første byggetrinn sto ferdig i 2016 og var på 4700 m² med et flow/bowlområde og et streetområde. Andre byggetrinn var ferdig i mai 2018 og tilføyde 2100 m² til parken, hvorav en stor del nå også var under tak, noe som kommer godt med i et område med hyppig nedbør.

Rullebrett og dets slektninger benytter små og kompakte hjul, og det beste underlaget for dette er glatt betong. For at en skatepark skal bli god å bruke må betongarbeidet utføres med omsorg og omtanke, og det er det her. Erfarne skateparkentreprenører har stått for utstøpingen.

– Betongparken er designet ut fra brukernes behov, den benytter betong med høy kvalitet og gir utfordringer for brukere på alle ferdighetsnivå. Parken viser hvordan betong på en flott måte kan skape populære møteplasser, sier Hjelle.

Ureddplassen

Ureddplassen. Foto: Lars Grimsby/Statens vegvesen

Straks de første bildene av Ureddplassen ble delt av Statens vegvesen og Nasjonale turistveger gikk de verden rundt. Det enkle toalettbygget med bølget betongtak og gjennomskinnelige vegger – med Helgelandskystens naturskjønne og dramatiske havlandskap som bakgrunn – fikk mange til å tenke at hit måtte de legge turen neste gang. Fra plassen er det vidstrakt utsikt mot havet, Fugløya og Lofotveggen i det fjerne.

Ureddplassen består også av en plasstøpt utsiktsterrasse og et spektakulært trappeamfi som fører ned til sjøen. Stedet er også en minneplass for forliset av ubåten Uredd, som gikk på en mine og sank i februar 1943. 34 omkom i forliset, og i 1986 ble det reist et monument til minne om de omkomne.

– Den spennende bølgende formen på bygget i betong gjenspeiler havet utenfor, men står også i kontrast til de skarpe fjellene. Noen ser kanskje denne formen også som et deformert tårn på ubåten uredd som ble senket ute i fjorden, sier Hjelle.

Bukkekjerka
Et stykke videre nordover, på Andøya, finner vi et annet

Bukkekjerka

prosjekt i Nasjonale turistveger som også er finalist til Betongtavlen 2018: Bukkekjerka. Navnet er avledet fra de samiske ordene «bohki» som betyr kløft og «gierdie» som betyr stein. Stedet har vært en gammel samisk offerplass. Anlegget består av blant annet et toalettbygg, stier, benker og rasteområder

Fram til 1879 var det et fiskevær like ved, men en kraftig storm og sjø raserte stedet. Rester av fiskeværet, spor av jernalderhus og gravhauger er blant det man nå kan oppleve fra Bukkekjerka.

– Plassen har fått en spennende betongarkitektur bygget med godt håndverk i en fantastisk natur. Dette gjør et besøk her – mellom fjord, fjell og himmel – til en unik opplevelse, sier Hjelle. 

Hallevannet bru

Hallevannet bru. Foto: Jan Eldegard Hjelle

Jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn har i årevis vært en flaskehals i jernbanenettet. Traseen er fra 1881 og med alle sine svinger har den bidratt til lang reisetid mellom byene. Du kunne sykle mellom de to byene raskere enn toget kjørte. Høsten 2018 åpnet den nye traseen til stor glede for alle togreisende. Strekningen har syv tunneler og ti bruer, og Hallevannet bru er den lengste.

Brua strekker seg over Hallevannet og har en lengde på 436 meter. Jernbanebruer har høye krav til styrke og stivhet når tog kjører over i høy hastighet – brua er dimensjonert for hastigheter opptil 250 km/t.

Arkitekt og landskapsarkitekt har designet brua slik at den skal få et lett og elegant preg. Avrundede kanter og buespenn mellom søylene som er avrundet og lett utsvingte mot brukassen bidrar til dette. Toppen av brua er flat og uten store elementer som stikker opp. Det gir en ren silhuett og konkurrerer ikke ut landskapet.

– Norges lengste jernbanebru bygget etter fritt-frem-metoden har vært teknisk krevende å bygge, og ligger flott i terrenget. De som har mulighet bør svinge inn på den gamle E18 og oppleve den spenstige brua og den høye kvaliteten fra undersiden, sier Hjelle.

Sarvsfossen dam

Sarvsfossen dam. Foto: Jan Eldegard Hjelle

Sarvsfossen dam er en hvelvdam med særegen dobbeltkrum form. Den demmer opp Otra og gir fornybar strøm til 3500 husstander. Dammen er den første av sitt slag siden Alta-dammen. Damkronen måler 145 meter, høyden er 50 meter og tykkelsen varierer fra 2,3 meter i toppen til 6,5 meter i bunnen.

Den dobbeltkrumme formen utnytter betongens egenskaper på best måte, og trykk fordeles til fjell uten forankring. Det er kun den geometriske formen og egen tyngde som overfører kreftene. Konstruksjonen er gjort med 128 unike betongklosser støpt hver for seg med et nyutviklet forskalingssystem med fem meters høyde.

Dammen er også veiforbindelse og har i tillegg infrastruktur for fiber, strøm, vann og avløp. Sarvsfossen dam er derfor ikke bare energiproduksjon, men også et bidrag til framkommelig og tilgjengelighet i nærområdet.

– Det er sjelden at et slikt stort damprosjekt bidrar så positivt i nærmiljøet som her. Ved å fylle den tidligere utilgjengelige kløften med en ny, stille vannvei, vil dammen også tilby nye rekreasjonsområder, sier Hjelle.

Vinneren av Betongtavlen 2018 kåres 22. november. Prisen deles ut av Norsk Betongforening i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.