Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Solid kvartal fra Veidekke

Veidekke hadde et solid fjerde kvartal og økte både omsetning, resultater og marginer i den underliggende driften.

Veidekke omsatte for 12,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2023. Resultatet før skatt var 603 millioner krioner. Ved årsslutt hadde konsernet en ordrereserve på 40,4 milliarder kroner. Resultatet per aksje for 2023 var 7,9 kroner og styret foreslår å utbetale utbytte på 7,90 kroner per aksje for regnskapsåret 2023.

– Det var særlig gode prestasjoner i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Danmark som bidro til et godt resultat. For året under ett er vi tilfreds med å ha levert gode resultater, som sammen med vår solide finansielle posisjon danner basis for styrets forslag om å utbetale hele resultatet i utbytte, tilsvarende 7,90 kroner per aksje, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en pressemelding.

– Vi går inn i 2024 med en god og balansert prosjektportefølje og er derfor godt posisjonert for å håndtere det faktum at markedsforholdene er utfordrende i noen av segmentene. Veidekke har god erfaring med å håndtere skiftende markedsforhold, og med den solide finansielle stillingen konsernet har i dag, kan vi også utnytte mulighetene som dukker opp fremover, legger han til.

Han tror at mange av disse mulighetene vil ligge i det grønne skiftet. 

– Over hele Skandinavia har Veidekke prosjekter under bygging som viser hvordan vi gjennom samarbeid reduserer både klimagassutslipp og byggekostnader ved å tenke nytt, forteller Jimmy Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde 12,1 milliarder kroner, opp 12 prosent fra 10,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2022. Omsetningen økte i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Infrastruktur Norge, men falt i øvrige virksomhetsområder.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal var 603 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var resultatet 622 millioner kroner og inkluderte gevinst på 130 millioner kroner fra salg av tomt i Infrastruktur Sverige. Justert for gevinsten, økte resultatet i de fleste virksomhetsområdene. Unntaket er Infrastruktur Norge, som hadde et lavere resultat, og Bygg Sverige, som hadde et resultat på nivå med fjerde kvartal 2022. Den samlede resultatmarginen var 5,0 mot 5,7 prosent i fjerde kvartal 2022.

Ordreinngangen i kvartalet var 10,2 milliarder, mot 7,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2022. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven 40,4 milliarder kroner, ned 2 prosent fra foregående årsskifte. 62 prosent av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

For året 2023 omsatte Veidekke for 43,1 milliarder, mot 38,7 milliarder kroner i 2022. Økningen på 12  prosernt kom i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Hoffmann. Resultatet før skatt i 2023 var 1.444 millioner, mot 1.467 millioner kroner i 2022. Justert for forlik i en eldre tvist i Infrastruktur Norge i 2023 samt gevinst for tomtesalget i Infrastruktur Sverige i 2022, økte resultatet i kroner med 16 prosent. Resultatmarginen for 2023 var 3,3 prosent, mot 3,8 prosent i 2022. Justert for de nevnte engangseffektene var marginen 3,6  prosent i 2023, mot 3,5 prosent i 2022.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i fjerde kvartal var 6,6, mot 1,7 i foregående kvartal og 2,9 i fjerde kvartal 2022. Det var ingen alvorlige skader i fjerde kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 6,0 prosent, mot 5,0 prosent i foregående kvartal og 6,4 prosent i fjerde kvartal 2022.