Solheim skole

Solheim skole

Fakta 

Sted: Kjenn, Lørenskog

Kontraktssum eks mva: 66 mill.

Prosjekttype: Barneskole

BRA: 4150 kvm
Byggherre: Lørenskog kommune

Totalentreprenør: Heimdal Entreprenør

Arkitekt: ARKITEKTGRUPPEN lille frøen

Prosjektleder for byggherren: Siv. Ing. Trond Thorvaldsen

Rådgivende ingeniører: RIB: Seim & Hultgreen - RIB-Prefab: Loe Betongelementer - RIB-stål: Stokke Stål - RIV (rør): Merkur VVS - RIV (vent): Ingenia - RIE: ÅF-Consult - Automatikk: EM Systemer - RIBR: Multiconsult - RIAkustikk: Brekke & Strand akustikk

Underentreprenører og leverandører: LARK: JK Entreprenør - Kopiering: Netprint - Grunnentreprenør: JK Entreprenør - Pelearbeider: Grunnsikring - Sanitær og rør: Merkur VVS - Ventilasjon: Luftkvalitet - El-teknisk: Elrom Installasjon - Prefab betongelementer/stål: Loe Betongelementer - Heis: ThyssenKrupp Elevator - Vindusleverandør: H-vinduet - Innredning gymsal: Killingmo & Tønsberg - Romløsninger: Miljøvegger - Utvendige glassfelt: EMA Glass - Solavskjerming: Vental Solex - Beregning av energilager: NIVA - Mursteinsleverandør: Murdirekte - Murer: Murus - Branntetting: Thermax - Gulvavretting: Byggeteknikk A-plan Flytegulv - Gulvlegger: Ragnar Andersson - Flislegger: Mjøndalen Mur og Puss - Himlinger: GHV Montasje - Rekkverk: Burmeister - Dører/Glassfelt: joinex - Leverandør / montør dører: Trygve Eliassen - Lås og beslag: Renag - Kjøkken: Norema - Tømmer: Scandicon Byggeteknikk - Leverandør solavskjerming: Jønland - Sportsgulv: Parkett og idrettsgulv

Lørenskog kommune legger lista høyt med arkitektur, tekniske løsninger og brukervennlighet i nytt skolebygg.

Den gamle Solheim skole var langt fra tilpasset nye læreformer eller undervisningskrav. Det måtte på plass nye, moderne og fleksible løsninger med fritt løp av miljøer der rommene går over i hverandre. Til nå har elever og ansatte hatt et sørgelig bygningsmessig tilbud, der gamleskolen har vært sentral. Den har opprinnelig en staselig empireliknende arkitektur, men har vært gjennom uheldige på- og ombygginger i flere omganger.

Etter en innbudt arkitektkonkurranse om en ny Solheim barneskole, ble utkastet fra ARKITEKTGRUPPEN lille frøen utpekt som vinner. Arkitekt Ebbe Astrup og lille frøen har etter hvert opparbeidet seg et rykte som kapasiteter på undervisningsbygg, og sitter på betydelig kunnskap og erfaring når det gjelder både arkitektoniske utfordringer og løsninger i læreinstitusjoner.  

Skolen er 2-parallell (to klasser i hvert av sju trinn), og er nå bygget for 400 elever. Det er tatt høyde for en mulig fremtidig tilvekst ved at skolen er dimensjonert for ytterligere 1000 kvm utvidelse på taket. Den nye skolen ligger et steinkast fra den gamle skolebygningen, og smyger seg inn i en skrånende naturtomt. Hovedbygget inneholder alle felles spesialrom, administrasjon og lærearealer i to etasjer. To utstikkende fløyer, også i to etasjer, ligger som et V-tegn med gamleskolen mellom. Fløyene er tilnærmet like og inneholder basearealer for de ulike alderstrinnene.

- Det var et enkelt og greit bygg å sette opp, men innholdet er svært avansert med mange kompliserte og tekniske løsninger. Ikke minst er det lagt ned betydelige ressurser i å tilpasse de ulike tekniske løsningene til  akustikken på skolen, sier prosjektleder Ulf Eirik Larsen hos totalentreprenøren Heimdal Entreprenør. Grunnarbeidene ble igangsatt i januar 2006. Siden har det gått slag i slag med riving av eksisterende bygningsmasse, bygging av hovedbygget og den ene fløyen. Den siste fløyen kom opp etter sommerferien. Bygget er overlevert, innredningen er egne entrepriser. Rivingen av en gammel 70-talls paviljong vil sammen med de siste utomhusarbeider avslutte prosjektet. 

Alle som har hatt prosjekter på skoler i drift vet hvilke utfordringer som må løses. Sikkerhet og avskjerming fra byggeplass får ekstra oppmerksomhet. Heimdal Entreprenør la mye vekt på jevnlige fellesmøter der elevene ble informert om hva som skjedde i byggeperioden. Det ble gitt opplysninger om fremdrift, sikkerhet og verneutstyr. Slik fikk de fremtidige brukerne følelsen av å delta og ha en nærhet til prosessen. Resultatet ble svært ryddig i forhold til sikkerhet for elever og ansatte.

Fasadene preges av lys, gråhvit tegl og trekledningen er i oljet lerk. På avstand blir vi utsatt for et synsbedrag, i det bygningene ser ut til å helle ut og frem. Dette utgjøres av liggende trespiler av kjerneved furu, som skråner utover og fungerer som solavskjerming. Skolens uttrykk ville vært mer konturløs og skilt seg mindre ut fra mengden, uten bruk av disse effektene.


Flere prosjekter