Roar Munkhaugen. Foto: Heimdal Bolig

Solgte boliger for over milliarden i Trondheim

Heimdal Bolig solgte 275 boliger til en verdi av 1.133 millioner kroner i 2019.

Heimdal Bolig representerer med dette en markedsandel på cirka 20 prosent av nye boliger i Trondheim.

- Markedet har vært stabilt hele året men med noe lavere aktivitet i årets to siste måneder. Vi er likevel godt fornøyd med salget i 2019, sier administrerende direktør i Heimdal Bolig, Roar Munkhaugen i en pressemelding.

I 2019 ble 353 boliger overlevert til sine nye eiere. Salgsverdien på disse utgjorde 1.326millioner kr.

Heimdal Bolig hadde 314 boliger til en verdi av 1,3 milliarder kroner i produksjon ved årsskiftet. 88 prosent av disse boligene var solgt. Selskapet hadde i tillegg 330 studentboliger i produksjon ved årsskiftet. Ordrereserven for produksjon av regulære boliger og studentboliger ved inngangen til 2020 anser selskapet selv som «svært tilfredsstillende».

- Vi forventer et marked som utvikler seg litt positivt i 2020, men forventer en moderat prisstigning på 2-3 prosent året under ett. Markedet er velfungerende, men kundene vet at de har en god del å velge i. De attraktive prosjektene ute i markedet selger bra og vi tror at gjennom året vil se større forskjell mellom de mest attraktive og ned til de mer tungsolgte. De mest populære vil selge veldig bra, samtidig vil noen vil selge tilnærmet null, sier Munkhaugen.

- Verken utbyggerne eller bankene ønsker å sette i gang på for lavt forhåndssalg. Bankene krever 60-80 prosent salg før igangsetting, noe som betyr at de aller fleste boligene som bygges har reelle kjøpere når de står ferdige. Med den praksisen får vi ikke tilstander som på Island og Irland med mengder av tomme ferdigstilte boliger. At det i kortere perioder bygges litt mer enn behovet har vi sett mange ganger, men dette blir fort spist opp i perioder med mindre produksjon, legger han til.
I år legger Heimdal Bolig ut cirka 450 boliger ut på markedet i 2020 fordelt på de fleste bydeler. På lengre sikt har Heimdal Bolig tomter for rundt 3.000 boliger, som de ønsker å bygge ut i løpet av en 10 -årsperiode. I tillegg til dette kommer det et nytt studentprosjekt med plass til 500 studenter fem minutter fra Campus Gløshaugen.