Solbråveien 32A

Det nye kombinasjonsbygget til Asker kommune er tilpasset både en allsidig produksjonsbedrift og et kommunalt arbeidssenter for personer med nedsatte funksjonsevner.

Fakta

Sted: Asker

Prosjekttype: Kombinasjonsbygg (kommunalt arbeidssenter og produksjonsbygg)
Bruttoareal: 3.894kvadratmeter
Byggherre: Asker kommune
Totalentreprenør: Asker Entreprenør
Kontraktsum eks. mva.: 86 millioner kroner
Arkitekt: Linje Arkitektur: Mulighetsstudie, forprosjekt, rammetillatelse, utarbeiding av anbudsgrunnlag, rådgiver for byggherre i gjennomføringsfase l Feste Landskap/Arkitektur: detaljprosjektering og landskapsarkitekt
IARK: Romlaboratoriet
Rådgivere: RIB prefab: Contiga I RIB: NOVARC I RIVA, RI Rør, RIV: Asplan Viak I RIE: Konsel I RIBR: Siv. ing. Øyvind Stokke I RIAKU: Brekke & Strand Akustikk I RIG: Siv. Ing. Albert Ølnes I RIByFy: EM Teknikk - Energi
Underentreprenører og leverandører: Prefab. stål og hulldekker: Contiga I Grunn- og utomhusarbeider: Martin Rønning I Branntetting og -isolering: Bygg og Brannsikring Buskerud I Betongarbeider: Stenseth & RS I Flisarbeider: Stryken & Gudbrandsen I Elektro: GK Elektro I Rør, sanitær og varme: GK Rør I Ventilasjon og byggautomasjon: GK Inneklima I Solcelleanlegg: Fusen Solenergi I Fast inventar og storkjøkkenutstyr: Metos I Tømmerarbeider og himlinger: Bærum Byggmontering I Parkettgulv: Tremiljø Prosjekt I Heis: Orona I Tapet og gulvbelegg: Oslo Tapet & Gulvbelegg I Lås og beslag: Lås & Sikring I Taktekker: IcopalTak I Trykktesting: Omega Akerholdt I Garnityr/innvendig utstyr: SSG Norge I Maler: Malermester Buer I Epoxybelegg: Oslo Epoxybelegg I Radonsikring: Radonmannen I Solskjerming: Scandic Markiser I Oppmåling: Stener Sørensen I Fuging: S & S Fug I Foldedører: Saxi Produkter I Klimavegger/Paroc/utvendig strekkfasade: ArealBygg

Solbråveien 32A er prosjektert og bygget for to spesifikke leietakere. Asker Produkt er en heleid kommunal bedrift som tilbyr tilrettelagt fagopplæring og arbeidsplasser til i alt 57 uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse. Driften sikres gjennom kommunale ytelsesordninger og NAV, samt fra inntekter fra Asker Produkts tjenester og produkter.

Den andre leietakeren, Solbrå arbeidssenter, tilbyr 30 tilrettelagte arbeidsplasser for personer med nedsatte funksjonsevner. Byggets nesten 4.000 kvadratmeter er fordelt på tre plan, og dimensjonert for 125 personer inkludert ledelse og administrasjon.

Et godt sted å være

Asker kommunes prosjektleder Arnfinn Radu Olsen forteller at det ble lagt flere overordnede mål.

– Solbråveien 32A skulle i størst mulig grad være en inspirerende arbeidsplass der det er godt å være for brukerne, og det skulle i driftsfasen være en mest mulig klimavennlig energiløsning. Ikke minst skulle det i byggeprosessen og fra materialbruken være lavest mulig klimagassutslipp, sier Olsen.

Entreprisemodellen er en totalentreprise, basert på Best Value Procurement (BVP) ved anskaffelse. – Vi ønsket i utgangspunktet å skaffe oss kompetanse og kunnskap om BVP, sier utbyggingssjef i Asker kommune, Stein Grimstad. BVP skal være et redskap ved anskaffelse, prosjekt- og risikostyring, der gitte tilleggsverdier skal kunne gi prosjektet mer innovasjon.

Energi og miljøtiltak

– En valgt tilleggsverdi var fossilfri byggeplass, sier Asker Entreprenørs prosjektleder Tom Bråthen. – Det ble brukt en batteridrevet hjullaster og biodiesel på alle anleggmaskiner. Til byggtørking ble det brukt biogass.

I betongkonstruksjonene er det benyttet lavkarbobetong klasse B, og energibrønner skal bidra til oppvarmingen. I tillegg til sedum på deler av takflatene, er det der også etablert et solcelleanlegg på 654 kvadratmeter.

I en rammeavtale ble Linje Arkitektur engasjert av kommunen i mai 2016 for å vurdere samlokaliseringen av Asker Produkt og arbeidssenteret. Linje Arkitektur var engasjert i mulighetsstudiet, skisseprosjektet og anbudsgrunnlaget, samt i kontraheringsfasen med evaluering av tilbydere i henhold til BVP-anskaffelsen.

Daglig leder Petter Kleiven i Linje Arkitektur forteller at det opprinnelige romprogrammet var noe ambisiøst, som ble strammet inn ved at enkelte elementer ble fjernet fra arbeidssenteret. Forprosjektet kom i gang våren 2017, parallelt med arbeidsgrunnlaget for BVP-anskaffelsen. Asker Entreprenør presenterte det beste tilbudet, og etter en konkretiseringsfase ble endelig kontrakt inngått i mai 2018.

– Siden det var en BVP-anskaffelse ønsket kommunen at entreprenøren skulle stå fritt til å velge rådgivere. Vi ble derfor engasjert som assisterende prosjektleder for kommunen frem til ferdigstillelse. Feste Landskap / Arkitektur overtok ansvaret i gjennomføringsfasen, forklarer Kleiven.

Det eksisterende bygget på tomta var revet i en egen entreprise da Asker Entreprenør hadde fysisk oppstart i juni 2018. Tomta viste seg å bestå av langt mer fjell enn antatt. – Det medførte vesentlig mer sprenging. Mye av den knuste steinen kunne gjenbrukes på tomta. Men som knust masse øker også volumet. Siden det ble bygget samtidig, ble det trangt om plassen, og ga et økt antall utkjøringer av masse fra tomta, sier Bråthen.

Tett bygg tidsnok

– I en periode i fjor falt det mye snø. Vi valgte å bruke en diffusjonstett papp som midlertidig diffusjonssperre for raskere å kunne komme i gang med innvendige arbeider. Alternativet var å bruke en vanlig diffusjonssperre og isolere etterpå. Da det begynte å bli ordentlig vinter så vi at det kunne bli problematisk med tekking, ville vente med det, og heller sørge for å få taket tett raskest mulig, sier Bråthen.

Men på senvinteren gikk taktekkerfirmaet konkurs. Et annet firma trådte støttende til, og fullførte alle arbeider.

– Konkursen skapte problemer for andre fag, fordi de ikke kommer i gang. I de innvendige arbeidene er det mye teknisk som skal på plass i vegger og himlinger. Det ble løst, men ga oss en litt urasjonell fremdrift, forteller Bråthen.

Solbråveien ligger i et skrånende terreng, slik at atkomst for arbeidstakere og besøkende er lagt til underetasjen, der det også er en carport-løsning for parkering under tak. I underetasjen er det også vaskeri, garderober og lager. I første etasje mot nord, er det via ramper varemottaksområde inn til de forskjellige produksjonsenhetene i virksomheten.

– Solbråveien 32A er et produksjonsbygg. Det er blant annet verksteder for skilt- og treproduksjon, en maleravdeling med spesialrom, graveringsavdeling, og en avdeling med såpe og lysproduksjon. forteller Kleiven.

I tillegg har Asker Produkt et avansert storkjøkken der det produseres mat til lokale kantiner, cateringvirksomhet og et bakeri som leverer til et eget bakeriutsalg i Asker sentrum. For de eldre arbeidstakerne i Asker Produkt er det også en senioravdeling, der det er lagt opp til mindre belastende arbeidsoppgaver.

– Det var et komplisert funksjonsprogram, med spesielle oppgaver tilpasset personer med nedsatte funksjonsevner. Mange av arbeidstakerne kan ikke lese, andre ser dårlig, og noen er avhengig av rullestol. Derfor måtte det bli et sterkt fokus på universell utforming. Sammen med brukerne og interiørarkitektene i Romlaboratoriet ble det laget et helhetlig konsept med fargebruk ute og inne, og et lett gjenkjennelig skiltprogram med store piktogrammer, opplyser Kleiven.

Blant øvrige industribygg i området skiller Solbråveien 32A seg ut med sin fasadeutforming. Utenpå Parocelementene er det montert strekkmetall-plater. Linje Arkitektur ønsket en perforert metallkledning, med referanse til Oslo Skatehall i beskrivelsen av prosjektet. Men det var opp til Asker Entreprenør å komme med forslag til hvordan det skulle løses.

– De er forskjellige perforeringsgrader i strekkmetallet. Den fineste er lagt mot første etasje i nord, slik at det umuliggjør klatring i fasaden. Resten av bygget har fire ulike perforeringer montert i et tilfeldig mønster, understreker Kleiven.

– Det har vært et veldig godt samarbeid i prosjektet, der vi i en tett dialog med Asker kommune og arkitektene raskt har kommet frem til gode løsninger, avslutter Bråthen.