Solberg skole

AF Bygg Østfold har overlevert den første av to barneskoler de bygger for Ås kommune. Den er klargjort for en eventuell utvidelse; kommunen er i sterk vekst og forventer økte innbyggertall i løpet av få år.

Fakta

Sted: Solberg i Ås

Prosjekttype: Barneskole 1. til 7. trinn

Bruttoareal: 7.400 kvadratmeter

Byggherre: Ås kommune

Prosjekt- og byggeledelse, SHA-koordinator og byggeledelse bygg: Siv. Ing. Trond Thorvaldsen

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold

Kontraktsum eks. mva.: 147 millioner kroner

Arkitekt: L2 Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIBR, RIByFy: Sweco l Rådgiver prefab: WSP Engineering l RIB og RIAKU: Multiconsult l RIG: Inhouse Tech Geoteknik l RIE: Structor Fredrikstad l RIE for byggherre: Bjørn Jørgensen l RIV for byggherre: Lars Myhre Østfold l RIVA: Svendsen & Co

Underentreprenører og leverandører: Rivearbeider: Øst-Riv l Stikning: Geomatikk Survey l Grunn- og utomhusarbeid: Pro Landskap l Peling: Sør-Norsk Boring l Gulvstøp, sparkling og trinnlyd: Gauksås Gulvstøp l Armering: Borg Armering l Armeringsleveranse: Norsk Stål l Prefab: Spenncon l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: IcopalTak l Innv. Ståltrapper: Nor Construction l Radonmembran: Radonmannen l Kjerneboring: Diamantboring l Blikkenslager: Follo Tak og Vedlikehold l Ventilasjon: Randem & Hübert l Rør: Assemblin l Brønnboring: Kraft, Energi og Brønnboring l Elektro: AA Elektro Inst. l Automasjon: Johnson Controls l Heis: Kone l Tre- og ståldører: Daloc Norge l Maler og gulvbelegg: ATG l Leveranse keramiske fliser: L-Flis & Interiør l Flislegging: Herregårdsmur l Marmorgulv: Hesselberg Bygg l Branngardiner: HABY Norske Sjalusier l Lås og beslag: Fredrikstad Låsservice l Glassfasader og aluminiumsdører: Moss Glass og Fasade l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Solskjerming: NerliGruppen l Foldevegger: SAXI Produkter l Rullesjalusiporter: Olar Portconsult l Himling og fast innredning: Sørlie Prosjektinnredninger l Glassfelter: Bosvik l Innv. Platekledning: Woodify l Fuging: Flexi Fug l Sportsgulv og banemerking, parkett og industriparkett: Bo Andrén Norge l Sportsutstyr til flerbrukshall: Killingmo & Tønsberg l Utforinger av tre: Treprodukter Øst l Skilting, foliering og taktil merking: Norsigns l Leverandør fasadeplater, himlingsplater, innvendige plater: Cembrit

Gamle Solberg skole var ikke urgammel, den var bygget så sent som i 1978. Men økte elevantall, nye tekniske krav og behov for tilpasning til nye lærings-former, gjorde at en ny skole ble en prioriteringssak i Ås kommune.

I den utlyste plan- og designkon-kurransen – det var et krav om at forslagene skulle være utarbeidet i et samarbeid mellom arkitekt og land-skapsarkitekt – gikk forslaget til L2 Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter av med seieren. Den nye barne-skolen skulle være to-parallell, inneholde en flerbrukshall og få helt nye opparbeidede uteoppholdsarealer.

Det er plass nok å ta av, inkludert et skogsareal disponerer skolen hele 36 mål, men nybygget ble lagt i en slak helling i nord-syd retning ti meter fra den gamle skolen. Deler av underetasjen er lagt inn i terrenget. Volumet er delt i to hovedfløyer og er bundet sammen med en vestibyle, med hovedinngangspartiet mot vest og utgang til et av skolens uteområder fra underetasjen i øst.

To fløyer

De to fløyene har forskjellige funksjoner: fløyen mot sør inneholder flerbrukshallen med garderober, teknisk rom, spesialrom og administrasjons- og personalarealer. Nordfløyen består av læringsrom og et påkostet auditorium over to plan. Oppholdsrom ligger hovedsakelig mot fasade for å sikre optimale dagslys-forhold. I tillegg er det enkelte takvinduer, som i auditoriet, som bidrar til å få dagslys inn i de indre arealene av bygningskroppen.

Med en totalentreprise verdt 147 millioner kroner var det AF Bygg Østfold som fikk oppdraget med å bygge den 7.400 kvadratmeter sore skolen, der den fysiske oppstarten var i juni 2016.

– Vi har jo bygget ganske mange skoler etter hvert, og det er alltid en utfordring å bygge tett på en skole i drift. Men det har gått knirkefritt uten én uønsket hendelse. Den gamle skolen rives nå i disse dager, og vil bli en del av ute-oppholdsarealene og øvre skolegård, forteller AF Bygg Østfolds prosjektleder Sverre Trenum.

Fundamenteringen er på fjell og delvis på stålkjernepeler til fjell. Veggene mot terrenget i vest er i betong, bæresystemet er i stål med hulldekker i alle plan. Takkonstruksjonene er i stort sett hulldekker, og takløsning i flerbrukshall med synlige ståldragere og stålplatetak. AF Bygg Østfold har utført betongarbeidene i egen regi.

Det er ikke fjernvarme i området, men vann til vann varme-pumpe med brønnpark brukes som oppvarmingskilde for gulv-varme. I tillegg til screen som solavskjerming, har glassprofilene i fasaden stående, perforerte treplater, som knytter seg opp mot Solberg skole som et «trebyggeri».

For hovedmaterialet i fasaden er stående jernvitrolbehandlet trekledning med vekslende bredder. Som en kontrast er det lagt inn enkelte mindre felt med fibersementplater i ulike farger.

– Det er lagt inn materialer og kvaliteter med gjennomgående høy standard, sier prosjektsjef i Ås kommune, Jostein Ådalen. Gulvene er ikke i slipt betong, men epoxyterrazzo. Det er fibersement- og finerplater og akustikkdempende, perforerte veggplater. De skal være robuste og gi et sunt innemiljø.

Klargjort for utvidelse

Solberg skole er dimensjonert for 392 elever, men har per i dag cirka 200 elever i første til sjuende trinn. Plasseringen av skolen på tomta er ikke tilfeldig, den er lagt der med tanke på en utvidelse sørover til en fire-parallell skole. For Ås kommune er i kraftig vekst.

– Det er stor tilflytting til Ås, som også er utpekt som et region-senter, i fjør høst rundet vi 20.000 innbyggere. Befolk-ningsveksten tilsier at en utvidelse av skolen, som den er klargjort for, kan skje allerede i 2024, opplyser Ådalen.

Med en investeringsramme på 1,4 milliarder kroner i sin handlingsplan for 2017-2020, er det store utbyggingsplaner som kommunen legger opp til. Herrene Trenum og Ådalen ser hverandre ikke bare på Solberg skole, men treffes også nesten daglig på Rustad skole. Den skolen bygges også i en totalentreprise av AF Bygg Østfold og skal stå ferdig om nøyaktig ett år.


Flere prosjekter