Dmitry Manakov og Erna Solberg. Foto: Tuva SkareTarmu Limberg møter Trine Skei Grande. Foto: Tuva SkareSiv Jensen. Foto: Tuva Skare"Jeg kan én ting på tegnspråk, jeg tror det var kaffe". Foto: Tuva SkareDe ansatte gir politikerne et innblikk i arbeidet. Foto: Tuva SkareTrine Skei Grande blir tilbudt vernejakke i det hun ankommer. Foto: Tuva SkareTarmu Limberg var blant de som fikk et bilde med Erna Solberg. Foto: Tuva SkareFoto: Tuva SkareDmitry Manakov, som er døv, snakker med Siv Jensen ved hjelp av tegnspråk og tolk.Thomas Jacobsen introduserer Trine Skei Grande til de ansatte. Foto: Tuva Skare(bak, fra venstre) Erling Strøm, Lars-Henrik Dihle, Thomas Jacobsen, Fredrik Syvertsen, Markus Jacobsen, Thomas Lauvås, Torbjørn Nordal og Tarmu Limberg. (foran, fra venstre) Emmanuel Kasereke Mulyatangwa, Trine Skei Grande, Siv Jensen, Erna Solberg, Dmitry Manakov og Steffen Wolf. Foto: Tuva Skare

Solberg, Jensen og Grande møtte bygningsarbeidere med hull i CVen

Regjeringens tre partiledere Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande møtte denne uken arbeidere fra Oslo Entreprenørbedrift og Oslo Murmesterbedrift som har fått jobb gjennom NHO-prosjektet Ringer i Vannet.

NHOs rekrutteringsprogram Ringer i Vannet skal koble mennesker som har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. Denne uken tok Oslo Entreprenørbedrift og søsterselskapet Oslo Murmesterbedrift imot statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, finansminister og FrP-leder Siv Jensen og kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande for å fortelle om sine erfaringer med kolleger de har fått gjennom rekrutteringsprogrammet.

Daglig leder Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift tok imot regjeringens tre partiledere på et prosjekt i Groruddalen i Oslo hvor bedriftens tre Ringer i Vannet-medarbeidere er med og setter opp tre eneboliger.

Oslo-entreprenøren har siden første driftsår i 2015 vokst fra en omsetning på 9,5 millioner til 80 millioner i året, og sysselsetter nå 20 mann.

– Gjennom lærlingordningen har vi hentet inn både unge lærlinger og voksenlærlinger tidligere, og opplæring er en helt ideell måte for oss å ansette. Det tar tid, men vi får lojale og trygge medarbeidere, forteller Jacobsen.

Snakket fagfolk

Jacobsen og kollegene skryter av Ringer i Vannet og kollegene de har fått gjennom programmet.

Styreleder Fredrik Syvertsen i Oslo Murmesterbedrift og Oslo Entreprenørbedrift understreker at byggenæringen også har behov for all den kompetente arbeidskraften de kan få tilgang til.

– Dette med å få tak i mennesker i dag er utrolig vanskelig. Vi har folk som jobber fast hos oss for å få tak i fagpersonell, og prosjektledere er nesten umulig å få tak i. Så å få inn disse guttene fra begynnelsen av og lære dem opp til å bli gode håndverkere, baser, formenn og prosjektledere, er det som trengs, sier han.

Mange år med dårlig rekruttering til byggenæringen er en kjent problemstilling for alle som jobber innen bygg og anlegg i Norge.

Søkningen til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk økte med 6,6prosent, og søk om læringplass økte samtidig med rundt seks prosent fra skoleopptaket i 2017 til 2018. Samtidig viser tall fra Utdanningsdirektoratet at mange yrkesfagelever faller fra, og antallet som utdanner seg for praktiske fag i dag vil likevel gi et underskudd på rundt 90.000 fagarbeidere innen 2035, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bortkastet ressurs

Statsminister Erna Solberg mener større inkludering i arbeidslivet kan være med å løse problemet samtidig som det hjelper de som ellers ville havnet utenfor.

─ Vi jobber med fagutdanning og for å sørge for at ungdom velger yrkesfag, men det som er viktig for oss nå, er at det er mange vokse som kan komme inn i arbeidslivet og få muligheten til å komme i jobb. Vi må bruke det at vi har mangel på arbeidskraft i mange sektorer til å bli bedre på det, sier Solberg.

Nå som sysselsettingen begynner å ta seg opp igjen i Norge etter noen år med oljenedtur, mener hun regjeringen må påse at veksten kommer norske jobbsøkere til gode.

─ Sist gang vi hadde veldig høy vekst i sysselsettingen i Norge, hentet vi veldig mye gjennom arbeidsinnvandring. Det skapte jo utfordringer for bygg og anlegg også, og vår ambisjon er at vi skal gjøre det annerledes nå, sier hun, til nikk fra kabinettkollega Siv Jensen.

─ At mange mennesker står utenfor arbeidsmarkedet er for det første en bortkastet ressurs, men det koster også samfunnet masse penger. Vi må få flere i jobb, for det er den eneste måten vi kan finansiere velferden vår fremover, sier hun.

─ Vi ønsker å snakke med dere og høre hvor skoen trykker, slik at vi kan skru på virkemidlene for å få flere i jobb, fortsetter Jensen og retter en forespørsel til byggenæringen.

─ Heldig

Arbeiderne Tarmu Limberg, Dmitry Manakov og Steffen Wolf hos Oslo Entreprenørbedrift og Emmanuel Kasereke Mulyatangwa hos Oslo Murmesterbedrift har alle fått jobb gjennom Ringer i Vannet-programmet. Limberg og Manakov er begge døve, og de to bransjekollegene har begge vært uheldige med starten i byggenæringen, og midlertidig falt fra. Nå har alle fire gjennomgått prøveperiodene sine i Ringer i Vannet, og har enten fått jobb- eller lærlingkontrakt.

─ Jeg føler meg veldig heldig som har fått denne muligheten. Jeg liker å jobbe med å bygge, men jeg fikk ikke den muligheten. Jeg er heldig, sier Mulyatangwa.

Tarmu Limberg er en av to døve arbeidere som er med å bygge boliger på prosjektet som fikk ministerbesøk denne uken, og han sier gjennom tolk at det er morsomt at landets ledende skikkelser viser interesse for en inkluderende byggenæring.

Han setter pris på å kunne jobbe på lik linje med andre håndverkere, og forklarer at hørselshemningen egentlig ikke er noen spesielt stor utfordring på byggeplassen.

­─ Det er så mye støy på en byggeplass at man uansett må bruke mye kroppsspråk. Og jeg har alltid med meg en blokk og en blyant for mer kompliserte beskjeder, sier han.

Starter dugnad

Onsdag åpner Integreringsdugnaden, et prosjekt for økt integrering i norsk arbeidsliv. Aftenposten, som sammen med Byggeindustrien besøkte Oslo Entreprenørbedrifts byggeplass, skriver at regjeringen har kommet med følgende forslag i forkant av åpningskonferansen onsdag:

  • Virkemiddelpakke rettet mot arbeidsgiverne. Den skal senke terskelen for å ansette folk som står på utsiden av arbeidslivet.
  • Flere markedskontakter i NAV, slik at arbeidsgiverne har én å forholde seg til i møte med et stort NAV-system. Disse kontaktene skal også kunne matche kandidater og jobber.
  • Forenkle ordningen med lønnstilskudd.
  • Inngå rekrutteringsavtaler med bedrifter som forplikter bedriftene til å gi kandidater fast jobb, mot at myndighetene stiller opp med hjelp, for eksempel tolkehjelp.

─ Inkluderingsdugnaden begynner først nå. Det er viktig å huske på at det er mange som kan komme tilbake til arbeidslivet hvis de bare får den riktige hjelpen, avslutter Solberg overfor Byggeindustrien.