Sola rådhus

I Sola sentrum har Consto Sør ført opp et nytt rådhus og i tillegg rehabilitert en eksisterende fløy av det gamle rådhuset.

Fakta

Sted: Sola sentrum

Prosjekttype: Nybygg og totalrehab

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 225 millioner kroner

Bruttoareal: 17.400 kvadratmeter

Byggherre: Sola kommune

Totalentreprenør: Consto Sør

Arkitekt: Longva arkitekter

Interiørarkitekt: Asplan Viak

Landskapsarkitekt: Grindaker

Rådgivere: RIB, KP: Core Technology l RIByfy og BIM koordinator: Longva Arkitekter l RIV: GK Inneklima og Hellevik VVS l RIE og RIG: Sweco l RIAku: Brekke og Strand l RIBr: Branncon l SHA-koordinator og RIVA: Prosjektil

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Vassbakk & Stol l Betongarbeid og betongelementer: Con-Form l Kjerneboring: Sørvest Betong l Taktekking: Sandnes Tak l Glassfasader: Rubicon l Solavskjerming: Espenes l Karuselldør: Boon Edam l Pivot dør kommunestyresal: Meling l Blikkenslager: J Johnsen & Sønner l Utvendig tømmer, innv himling og systemvegger: Stavanger Bygg l Maler og flislegger: Thorstein Lund l Terrazzo: AMT Terrasso l Gulvlegger: Trond Langmyr l Rørlegger: Hellevik VVS l Elektro: Kreatel l Ventilasjon og SD-anlegg: GK Inneklima Stavanger l Heis: Star Lift l Sprinkler: Tore Eide l Lås og beslag: Låssenteret l Sykkelspyling: SystemSikring l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken

Sola kommune er byggherre, og utbyggingen er tegnet av Longva arkitekter. Prosjektet omfatter et fire etasjers nybygg på 9.500 kvadratmeter, rehabilitering på 2.400 kvadratmeter og en parkeringsetasje på 5.500 kvadratmeter. Consto Sør har gjennomført prosjektet i en totalentreprise. Entreprisekostnaden er på cirka 225 millioner kroner uten merverdiavgift. Betongarbeidene startet i april i 2018, og bygget stod ferdig i november i 2019.

Prosjektleder Karl Anton Eriksson i Consto Sør forteller at prosjektet har gått bra.

– Telenor har en fibersentral nær bygget og vi måtte legge om mye fiber som lå i grunnen, sier Eriksson. Han legger til at de de brukte BIM og praktiserte lean i prosjektet.

Kommuneadministrasjon

Det er cirka 320 arbeidsplasser i Sola rådhus. I tillegg til kommuneadministrasjon holder avdeling for helsestasjon, familiesenteret, Ungdomsteam, PPT, barnevern og NAV til i rådhuset. I lobbyen er det både bemanning og digital resepsjon. I første etasje ligger ny kommunestyresal, med panoramavindu mot lobby. Kantinen har cirka 160 sitteplasser.

Åpent og tilgjengelig

Sivilarkitekt og partner Ewan Smith i Longva arkitekter forteller at et rådhus er kanskje det mest symbolladede offentlige bygget i en kommune.

– Det nye rådhuset skal fremstå som en offentlig institusjon og samtidig være åpent og tilgjengelig. Bygget kan slik symbolisere et åpent demokrati, og være en møteplass mellom innbyggerne og kommunen, sier Smith.

Nybygget har en geometri som forholder seg til den eksisterende fløyen som skulle bevares. Nybygget er et tilnærmet kvadratisk bygningsvolum, med et lavere mellombygg som forbindelse mot eksisterende fløy. Eksisterende bygg og nybygg blir deler av samme nye kompleks, og begge har fått samme fasadebehandling, et kontinuerlig teppe av lett kledning. Skillet mellom nytt og gammelt viskes ut.

Smith sier at det er benyttet en enkel materialpalett med få materialer med lav bearbeidingsgrad. Bæresystem er stål og hulldekkelementer. Fasader er kledd med tynne plater av messing utført som kassetter. Platene er delvis buet for å få større styrke og for å få bygget til å virke lettere. Innvendig er det delvis brukt lakkert furu på vegger, dører og listverk. Gulv er av terrasso, kubbegulv av furu og vegg til veggteppe av ullstoff. Himlinger er gjennomgående av treull-sementplater.

Fjell og løsmasser

Sola rådhus ligger i Sola sentrum. Den nye delen av rådhuset ligger øst for det eksisterende rådhuset. Byggene er forbundet med toetasjers et midtbygg som inneholder kantine. Det er bygget ny vei på vestsiden av det eksisterende rådhuset.

Grunnen under ny del av rådhuset og parkeringsanlegget bestod dels av fjell og dels av løsmasser. Det er tatt ut 11.313 kubikkmeter masser fra tomten. Det ble montert lødde støttemurer av stein i byggegropen (noe står igjen) og fjellet er sikret med stag.

Messing

Alle tre bygningskroppene har rektangulær eller tilnærmet rektangulær form. Parkeringskjeller og teknisk rom er støpt vanntett.

Bærende konstruksjon i ny del består av Con-Form elementer, hulldekker, søyler prefabrikkert på stedet og prefabrikkerte dragere. Øverste dekke på parkeringsanlegget er spennarmert.

Takene er flate, isolerte og tekket med Derbigum-belegg. Det er sedumdekke på mellombygg og i glassgård. På taket av nybygget er det solcellepaneler.

Fasadene har klimavegger kledd med messing. Det er Terrasso i lobby og hovedtrapp og del av fellesareal, slipt og lakket kubbegulv av furu i kantine og kommunestyresal og teppeflis i kontorer. Det er trefiberplater i himlingene. I innredningen er det mye furu i innredningen.

Lysgård

Sola rådhus har fått ny hovedinngang mot øst. Over kommunestyresalen er det en lysgård som gir dagslys til omliggende kontorer og overlys til kommunestyresalen. Det er tekjøkken og sosiale soner i hver etasje.

I den nye delen er det cirka 250 millimeter isolasjon i ytterveggene og opp til 450 millimeter i taket. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser et lekkasjetall på 0,45 luftvekslinger i timen i 50Pa, noe som er innenfor passivhuskrav. Det er solavskjerming med automatisk styrte utvendige screens på fasader mot øst, sør og vest.

På nordsiden og østsiden av nybygget er det store uteområder med granitt, slipt betong, benker og beplantning. På sørsiden er det plener, beplantning og et vannspeil. I parkeringsanlegget er det cirka 200 biloppstillingsplasser.

Den nye delen av rådhuset er forberedt for ytterligere en etasje.

12 borehull

Nye Sola rådhus er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme i lobby, våtrom, garderobe og sykkelrom og paneler i himling i resten av bygget. Oppvarmingen er basert på 12.120 meter dype borehull. Kjøling skjer via ventilasjonsanlegget. Overskuddsvarme kan lagres i borehullene. Bygget er i energiklasse A. Ventilasjon er balansert og har varmgjenvinning.


Flere prosjekter