Sola Airport Arena – bygg A

Ved Sømmevågen i Sola kommune har Skanska Norge ført opp et av landets mest avanserte og energi vennlige kontorbygg.

Fakta

Sted: Sola

Prosjekttype: Nybygg, kontorbygg

Bruttoareal: 3.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sømmevågen III

Byggherrerepr: BOCA

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt: G Arkitekter

Landskapsarkitekt: VIAL

Rådgivere: RIB: Core Technology l RIV, RIGeo, RIByfy, dagslysberegning og BREEAM revisor: Skanska Norge l RIRør: Hellevik VVS l RIE: Stavanger Installasjon l RIAku: Sinus l RIBr: Q-Råd-
giving l RIVA: VIAL l Koordinering smarthus: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Betongarbeid: Skanska Norge l Prefab elementer: Spenncon l Elementmontasje: ElementMontasje Vest l Taktekking: Protan Entreprenør l Glassfasade: Hubro l Solavskjerming: Atum l Blikkenslager: J Johnsen & Sønner l Tømrer: Front l Innv overflatearbeider: T Lund l Mur og flis: Vestmur l Rørlegger: Hellevik VVS l Elektro: Stavanger Installasjon l Ventilasjon: Conteco l Solceller: Integrated Renewables l BMS: Schneider Electrics l Energibrønner: Z-Energi l Datagulv: Sana Gulv l Branntetting: Thermax l Lås og beslag: Låssenteret l Storkjøkken: Norrøna l Trapper/rekkverk: Trappeteknikk

Bygget er tegnet av G Arkitekter og ført opp av Skanska Norge i totalentreprise for byggherren Sømmevågen III. Byggestart var i april 2017, og det ble tatt i bruk i oktober i år.

Prosjekteringsleder Elisabeth Lauvnes i Skanska Norge forteller at de har møtt på diverse utfordringer i både prosjekteringsfase og byggefase og at prosjektets tidsramme som følge av dette har blitt lengre enn først tenkt.

– Dette har også gitt prosjektet muligheter til tekniske løsninger som fikk plass i bygget. Bygningskropp er delvis endret og tekniske løsninger er vesentlig oppgradert, sier Lauvnes.

Lauvnes sier at hun har lært mye om fremtidens bygg av dette prosjektet, og om bygningskropp og tekniske installasjoner i energieffektive bygg og om solenergi og batterilagring. Det ble praktisert BIM under prosjektering og oppføring, og det vil bli søkt om BREEAM Excellent-sertifisering.

Bygget er 3.000 kvadratmeter og har tre etasjer over bakkenivå og kjeller under en tredjedel av bygget. I tillegg til kontor-landskap rommer bygget dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig rommer kantine, men som også kan brukes til ulike eventer. Det er cirka 130 kontorarbeidsplasser i bygget. Dataselskapet Atea leier hele bygget.

Basert på åpne systemer

Systems architect Pål Bjelland i Atea sier at byggets tekniske infrastruktur i stor grad er basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur.

– Dette gir en interoperabilitet, fleksibilitet og robusthet som er unik i forhold til nye bygg i dag. Det gir helt nye muligheter både i forhold til drift av bygg og fornøyde leietakere, sier Bjelland.

Tomten ligger ved Sømmevågen, rett øst for nordre del av rullebanen på Stavanger lufthavn Sola. På grunn av kvikkleire er byggets kjeller forankret til fjell. Resten av bygget står på stålkjernepeler. Det er gjort klart for tilgang til et parkerings-anlegg i neste byggetrinn via en kulvert. Under bygget er det lagt membran og brønner for utlufting av radongass.

Bygget er trekantet med avrundete hjørner. Kjeller og fundamenter er støpt vanntett ferdigbetong. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Over atriet midt i bygget er det et glasstak. Hele bygget har en dobbel glassfasade utenpå klimavegg.

Det er tepper og flis i kontorer og fellesareal, belegg i trapper og industriparkett i atrium/kantine. I første etasje er det faste vegger og systemhimlinger. I andre og tredje etasje er det åpne kontorlandskaper med datagulv, få vegger og med faste himlinger med lydabsorbenter. I disse etasjene er det glass mellom atriet og kontorlandskapene, noe som gjør bygget meget transparent. I første etasje er det to møterom med foldevegger.

Fortrengingsventilasjon

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på varmepumpe mot energibrønner. Kjøling og oppvarming av bygget går via ventilasjon, som i dette bygget er fortrengingsventilasjon. En har hentet inspirasjon og erfaringsdata fra powerhouseprosjektene. BMS anlegget styrer systemet til å varme eller kjøle bygget i løpet av natten. Varme lagres i eksponert betong og regulerer temperatur via ventilasjonen dagen derpå. Bygget er utstyrt med målere som lagrer data og optimaliserer denne prosessen. Bygget er i energiklasse A.

Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Solavskjerming skjer med screens som ligger mellom lagene i glassfasaden. På grunn av nærheten til rullebanen på Stavanger lufthavn Sola er ekstra godt støyisolert. Utenfor bygget er det parkering (13 plasser for el-biler der bileier selv kan bestemme hvor lenge bilen skal lades) og grøntareal med sittegrupper.

Ingen fraværsskader

Vinduer har en U-verdi på 0,8. Det er 30 cm isolasjon i klimavegger og i snitt 45 cm i taket. Trykktesting viser en luftveksling per time på 0,34. Bygget er vedlikeholdsvennlig, med god tilkomst til tekniske installasjoner og med glassfasader som kun trenger spyling eller vasking. Hele bygget har universell tilgjengelighet. Det er sosiale soner i alle etasjer. Alle materialer er lavemitterende og alle tekniske installasjoner er energieffektive. Sorteringsgrad for byggavfall er 90 prosent, og bygget er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter