Kulturkvartalet Stormen konserthus og bibliotek i Bodø vant prisen for 2015. Foto: Norconsult

Søker kandidater til Betongelementprisen for 2016

For å stimulere til innovativ og estetisk bruk av betongelementer etablerte Betongelementforeningen, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund og Rådgivende Ingeniørers Forening, "Betongelementprisen" i 1987. Nå søker de etter kandidater for inneværende år.

Prisen utdeles som anerkjennelse for arkitektonisk og/eller talentfull anvendelse av betongelementer, og gis til den eller de som juryen mener har utmerket seg særlig. Bedømmelsen gjøres av en jury bestående av fire medlemmer, to av disse oppnevnes av Norske Arkitekters Landsforbund, ett medlem oppnevnes av Rådgivende Ingeniørers Forening og ett av Betongelementforeningen.

For året 2015 ble prisen tildelt DRDH Architects for Stormen i Bodø. Tildelingen fikk stor oppmerksomhet. Tildelingen ble gjennomført i Bodøs nye storstue, Stormen, med Bodøs ordfører som representant for byggherren.

- Det er ingen tvil om at tildelingen og rammene rundt dette ga positive effekter for alle involverte parter, sier daglig leder i Betongelementforeningen John-Erik Reiersen.

Juryen er avhengig av at arkitekter, rådgivere og andre i næringen melder inn aktuelle kandidater. For Betongelementprisen 2016 vil man gjerne at aktuelle kandidater meldes inn før 30 juni.

Dokumentasjon som bør følge med innmeldingen:

o En typisk representativ plantegning og snitt

o Et situasjonskart som gir et inntrykk av prosjektet og miljøet rundt.

o Kortfattet beskrivelse av bygget og dets funksjon

o Noen bilder av bygget

Les mer om prisen her