Sogndal helse- og omsorgssenter

DCIM\100MEDIA\DJI_0163.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0145.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0128.JPGFredleiv Fosse i Sogn ByggConsult (t.v.) og Jon Dale i Sogndal kommune.

I mai 2017 sto fase 1 av utbyggingen av det nye helse- og omsorgssenteret i Sogndal ferdig til bruk - og tidlig i januar 2019 kunne fase 2 tas i bruk av kommunens helsestasjon og legesenter. Dermed er Sogndal kommunes største investering noen sinne fullført - og man kom i mål både på tid og innenfor budsjett.

Fakta

Sted: Sogndal

Prosjekttype: Helsebygg

Byggherre: Sogndal kommune

Byggherres prosjektleder, teknisk byggeledelse, koordinering av utførelsen: Sogn ByggConsult v/Fredleiv Fosse

Totalkostnad: 295 millioner kroner (eks. mva.)

Størrelse: 11.000 kvadratmeter

Arkitekt/interiørarkitekt: Bølgeblikk Arkitekter

Landskapsarkitekt: Sweco Norge

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid

Rådgiver: Sweco Norge

Tekniske sideentrepriser: Rørarbeid: Caverion l Inneklima: GK Inneklima l Elektrotekniske arbeid: Bravida l Sentral driftsstyring og automasjon: Schneider Electric l Heisanlegg: Lift Tech

Underentreprenører og leverandører: Glassfasader: John Holvik l Taktekking og beslag: Årdal Blikkenslagerservice l Listverk, cedertre: Hemnes Tre l Fasadekledning: Etex Norge l Solskjerming, trapper og rekkverk: Hornnes Agenturer l Systemvegger, glassfelt: Bergen Bygginnredning l Dører: Daloc l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Maling, gulvbelegg og flisarbeid: Rune Skilbrei l Industriparkett: Tremiljø Prosjekt l Kjøkken og garderobe: HTH l Innredning og garnityr våtrom: Bano l Skap og reoler: SSG l Takheiser: Etac l Trappeassistent: Hepro l Kjøle-/fryserom: Florø kjøleservice l Byggvarer: Neumann Bygg l Grunn- og utomhusarbeid: Havnen Anlegg

Sogndal helse- og omsorgssenter er et prosjekt som samlokaliserer alle helsetjenestene i Sogndal kommune.

– Det har vært et svært utfordrende prosjekt som har gått på skinner hele veien, fra vi startet med byggefase 1 høsten 2015 og frem til overleveringen i desember 2018 og komplett bruk for alle tjenester 7. januar 2019. Dyktige samarbeidspartnere og et solid samspill mellom alle involverte aktører har gitt et godt resultat, forteller Fredleiv Fosse i Sogn ByggConsult, som har vært kommunens prosjektleder, prosjekteringsleder og hovedbyggeleder. Han har dermed vært meget sentral i prosjektet – og har levd med denne utbyggingen gjennom mange år.

– Det er dermed tilfredsstillende å kunne overlevere et komplett bygg som brukerne synes å være godt fornøyde med, og som vil gi både de ansatte og brukerne av tjenestene i bygget et nytt og godt tilbud, påpeker Fosse.

To faser

Prosjektet har hatt en lang utviklingshistorikk, både politisk og teknisk. I 2013 vedtok man en samlokalisering av alle kommunens helsetjenester, og satte en kostnadsramme på 295 millioner kroner (eks. mva.), samt 19 millioner (eks. mva.) for rehabilitering av eksi-sterende bygningsmasse.

I arbeidet med realiseringen av prosjektet ble det lagt vekt på å bygge et arealeffektivt nybygg i høyden for maksimal utnyttelse av eksisterende tomteareal der en tilrettela areal ved sanering av eksisterende gammel bygningsmasse på tomta for bedre utnyttelse med bygging av nytt anlegg med tre etasjer over kjellerareal.

Det nye bygget er totalt på hele cirka 11.000 kvadratmeter, og inneholder en rekke ulike helserelaterte funksjoner. Utbyggingen ble gjennomført i to faser, med den samme grupperingen som rådgivende og utførende i begge faser. Fase 1 besto av bygningskroppen lengst mot vest, som totalt er på cirka 6.600 kvadratmeter og som sto ferdig til bruk i mai 2017. Denne delen av bygget inneholder 44 av 57 beboerrom, administrasjonsdel, base for heimetjenesten, produksjonskjøkken, kantine, dagsenter samt tekniske areal og parkering i kjeller. Like etter at fase 1 sto ferdig ble 27 beboere flyttet til nybygget for å få tilgang til sanering av det gamle bygget på tomta for oppstart med sanering og bygging av arealet for fase 2. Bygningsmassen til fase 2 ble overlevert som planlagt i desember 2018 og klar for innflytting 7. januar 2019.

Nå gjenstår det kun noen mindre utomhusarbeider som skal overleveres samtidig med overlevering av tekniske anlegg som nå er i seks måneders prøvedrift etter overlevering til bruk i desember 2018.

– Det nye bygget fase 2 er bygd på tomten som inneholder en eldre del av helse- og omsorgssenteret. Arbeidet startet derfor med å rive eksisterende bygningsmasse. Vi rev først en del av eksisterende bygningsmasse for byggets fase 1 – og når fase 1 var ferdig, startet rivningsarbeidene på de øvrige delene av eksisterende bygningsmasse etter flytting av beboere, slik at vi kunne starte nybyggingen av fase 2. Utbyggingen ble gjort i to faser for å få en best mulig bruk av eksisterende bygninger i drift slik at vi fikk en god logistikk og for at brukerne av anlegget skulle få en lettere hverdag. Vi må huske på at det har vært full drift i eksisterende tilgrensende bygninger med mange brukere og ansatte gjennom hele byggefasen. Dette har selvsagt vært svært krevende – men jeg synes vi har løst denne utfordringen på en god måte sammen med drift av helsetjenestene i kommunen, uten at hverken brukerne eller byggearbeidene har blitt for skadelidene av dette, utdyper Fosse.

Stor parkeringskjeller

Den totale bygningskroppen er på 11.000 kvadratmeter, fordelt på fire etasjer, inkludert en kjeller. Fase 2 er på cirka 4.400 kvadratmeter, og huser i første etasje blant annet legesenter, konferanserom og laboratorium. I andre etasje finner man helsestasjon, fysioterapitjenester, lokaler for ergoterapeut og Frisk Liv – som er interkommunalt rehabiliteringssamarbeid. I tredje etasje er det etablert beboerrom, med både korttids- og langtidsavdelinger. I bygget er det også noen kommunale akuttplasser (KAD), som blant annet er sikret for smittefare. I forbindelse med fase 2-utbyggingen er det også lagt til rette for utviding med ekstra etasje om det behovet skulle melde seg i framtid.

I tillegg er det etablert en parkeringskjeller under store deler av bygningsmassen, som totalt teller rundt 100 parkeringsplasser. Flere av disse er lagt til rette for funksjonshemmede, og det er etablert flere plasser med elbil-ladere samt at det er en egen sykkelparkering.

– Dermed har kommunen fått på plass en komplett samlokalisering av alle helse- og omsorgtjenester - der man tar hånd om pasienter fra vugge til grav, forteller Fosse.

Hovedentrepriser og tekniske sideentrepriser

I en tidlig fase av planleggingen fant de ut at det kunne være hensiktsmessig å ta vare på en del av den eksiterende bygningsmassen.

– Dermed bestemte vi oss for å bevare en del av bygningen som står nærmest utbyggingen av fase 2. Dette bygget er dermed rehabilitert og koblet sammen med den nye bygningsmassen og omfatter 1.500 kvadratmeter tilgjengelig areal. Dette var et smart grep som gav oss en god del ekstra kvadratmeter til en gunstig pris, forteller Fosse. Dette rehabiliteringsarbeidet inngikk i hovedentreprisen for utbyggingen.

Det ble totalt inngått seks entrepriser. Hovedentreprisen for de bygningsmessige arbeidene gikk til Åsen & Øvrelid, en kontrakt på rundt 125 millioner kroner (eks. mva.). Dessuten er det inngått tekniske sideentrepriser med Caverion (rør – cirka 24 millioner kroner), GK Inneklima (ventilasjon – cirka 14 millioner kroner), Bravida (elektro – cirka 50 millioner kroner), Schneider Electric (SD-anlegg – cirka én million kroner) og Lift Tech (heis – cirka tre millioner kroner).

– Dette er en entrepriseform som har fungert godt i dette prosjektet. Det har selvsagt vært noen utfordringer underveis - spesielt i grensesnitt mellom de ulike fagene, men ikke mer enn man kan forvente og overordnet sett har dette gått meget bra med godt samarbeid mellom alle i entreprisemodellen, mener Fosse.

Åsen & Øvrelid, med hovedbase i Førde, har hatt store arbeider med utbyggingen av helse- og omsorgssenteret

Deres hovedentreprise var på cirka 125 millioner eks mva. for fase 1 og 2 – og er dermed et stort prosjekt for selskapet. Kontrakten ble vunnet gjennom en ordinær anbudskonkurranse.

– Det har vært en krevende byggefase over en lengre periode, med kort byggetid. Spesielt var utbyggingens første fase 1 hektisk utbygging, men vi kom i mål på en god måte, mener prosjektleder Stig Sunde i Åsen & Øvrelid. Han forteller at de lærte mye av fase 1-utbyggingen, og at fase 2 dermed gikk noe lettere.

– Det mest utfordrende har nok vært den korte byggetiden kombinert med å bygge ved en helseinstitusjon i full drift – på en trang tomt. Vi måtte derfor planlegge godt. Et element i utbyggingen var også at vi hadde veier på flere sider av bygget, og tilkomst til en barneskole like ved siden av tomten, påpeker Sunde.

Han forteller at det har vært et godt samspill mellom de ulike aktørene i prosjektet, og at man har vært lojale mot planen som var satt opp.

– Det gjorde at det har vært god flyt i prosjektgjennomføringen, og vi ble ferdige på dagen, sier Sunde.

Bygget er satt opp med plasstøpt betong i kjeller, og man gikk over til hulldekker og stål oppover i etasjene. Konstruksjonen er avstivet med plasstøpt betong i heissjakter, og det er totalt tre heiser i bygget. Det er også hulldekkeelementer i takkonstruksjonen, som er tekket med asfaltbelegg. På fasadene er det benyttet Ivarsson-plater. Både innvendig og utvending er det lagt vekt på bestandige materialer som skal være lette å holde rene og vedlikeholde. Det er i det hele et prosjekt som er påkostet, og hvor man ikke har spart på detaljene.

– Kvalitet på klimaskall, med vedlikeholdsfrie fasadematerialer, isolasjonsevne/U-verdi, tetthet, skjerming, og så videre er benyttet for å sikre et optimalt energiregnskap, sier Fosse.

I arbeidet med prosjektet valgte byggherren å benytte seg av Lean-prinsippet i fremdriftsstyringen med definering av kontroll-områder gjennom bygningen og en tilhørende godt detaljert framdriftsplan.

– Gjennom dette verktøyet har vi hatt en fremdriftsplan med god flyt for alle faser, og dermed hatt full oversikt over alle planer og oppgaver, legger Fosse til.

Sansehage

Det er lagt opp til et flott utomhusanlegg, med både sansesti og sansehage. Arbeidet med dette er påbegynt, men vil først bli helt fullført til våren.

– Dette vil gi bygget en ekstra dimensjon for brukerne, mener Fosse. De aller fleste beboerne får også god utsikt og kan dermed nyte de flotte omgivelsene fra sine rom eller i luftige fellesområder.

Fjordvarme

Det nye helse- og omsorgssenteret har en rekke avanserte tekniske løsninger – og det er lagt vekt på å etablere et bygg for fremtiden.

– Bygningsmassen er blant annet forsynt med fjordvarme fra kraftselskapet Sognekraft. Kommunen har også bygd egen energisentral for mottak av energi til distribusjon av gulvvarme i hele prosjektet - samt varme og kjøling i ventilasjonssystem. Prosjektet har i tillegg et eget aggregat for reservestrøm i krise-situasjoner, påpeker Fosse.

Det er også installert flere moderne hjelpemidler både for ansatte, beboere og pårørende.

– Vi har bygd fremtidsrettet med en rekke ulike tekniske hjelpemidler og en moderne teknisk infrastruktur. Blant annet har vi et avansert pasientstyringssystem, med varsling, loggføring og god elektronisk informasjonsutveksling – der alt blir logget. Det er en touchskjerm på hvert eneste rom, både for de ansatte, beboerne og pårørende. Det betyr at hver enkelt pleier kan logge seg inn og hele tiden ha full oversikt over status – og samtidig loggføre oppdatering direkte uten å måtte forlate rommet, forteller Jon Dale, teknisk byggeleder i Sogndal kommune.

Det er også eget oksygenuttak i alle rom, og 12 av beboerrommene har egen takheis. Dessuten styres alt av lys automatisk med sensorer.

Fosse et godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.

– Det er liten tvil om at det har vært både hektisk og til tider komplisert, med mange samtidige prosesser. På topp var vi rundt 60-70 personer innom byggeplassgjerdet. Men vi har kommet i mål på en meget god måte – og bygget er overlevert så å si uten feil til rett tid og innenfor kostnadsrammen. Vi har hatt stort fokus på HMS, og har ikke hatt noen skader med fravær. I tillegg har vi hatt krav om 80 prosent sortering av avfall, som er oppnådd og dokumentert, sier Fosse.

1. juni er satt som dato for ferdigstilling av restarbeid på 550.000 kroner for utomhus. Denne fristen er Fosse ikke urolig for at man skal overskride. På samme tidspunkt skal byggherren overta de tekniske anlegg for fase 2 som nå er i prøvedrift i samsvar med kontrakt.

– Vi har ligget i forkant hele veien, og har nå et bygg i full drift med gode erfaringer, påpeker prosjektlederen.


Flere prosjekter