Daglig leder i Dag Søbstad i Søbstad AS og teamleder Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune signerer kontrakten om bygging av strekningen Tanem-Tulluan på fv 704.
Daglig leder i Dag Søbstad i Søbstad AS og teamleder Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune signerer kontrakten om bygging av strekningen Tanem-Tulluan på fv 704.

Søbstad vant veikontrakt i Trøndelag

Søbstad AS har signert kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om å bygge fylkesveg 704 Tanem-Tulluan i Klæbu.

Kontrakten har en verdi på 358 millioner kroner og er Søbstads største veiprosjekt så langt, ifølge en pressemelding.

Fylkesveg 704 Tanem-Tulluan er den siste av tre delstrekninger på utbyggingen av fylkesveg 704 mellom Sandmoen og Tulluan i Trondheim. Når vegen står ferdig i 2024 vil mye av gjennomgangstrafikken på Tanem gå i tunnel forbi tettstedet.

Den nye veien vil bedre fremkommeligheten for næringstransporten langs østsiden av Vassfjellet. De som kjører til Vassfjellet skipark får også en raskere og tryggere reisevei.

Tanem-Tulluan-prosjektet er det største vegprosjektet Trøndelag fylkeskommune starter opp etter at regionreformen ble gjennomført i 2020.

– Det at prosjektet gjennomføres som et rent modellbasert prosjekt viser at Trøndelag fylkeskommune er helt i front når det gjelder utnyttelse av digital teknologi i samferdselsprosjekt. Vi er veldig fornøyde med å signere med en lokalt forankret entreprenør og ser frem til samarbeidet, sier teamleder Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune.

For Søbstad er dette prosjektet deres største veiprosjekt så langt, og markerer ambisjonene selskapet har som samferdselsutbygger i Trøndelag.

– Dette er tidenes største kontrakt for vårt firma. Kontrakten er veldig viktig for arbeidsplassene til våre 200 medarbeidere da omsetning per år vil utgjøre cirka 25 prosent av totalomsetningen vår, sier daglig leder Dag Søbstad.

Den kommende tiden vil partene gjennomføre samhandling. Deretter håper man å starte ryddingen av skog i slutten av mai. Det er forventet å starte sprengning av Tanemstunnelen etter sommerferien.