Snøsmelting og mye nedbør bidro til økt fyllingsgrad

Tilsiget til kraftmagasinene mer enn doblet seg fra uke 20 til 21. Dette skyldes at snøsmeltingen nå har startet i store deler av landet og mye nedbør.

Per i dag er det mindre vann i magasinene enn normalt, samtidig ligger det betydelig mer snø enn normalt i fjellet, melder NVE. Snøsmeltingen har nå startet i store deler av landet. Dette har sammen med store nedbørmengder bidratt til at tilsiget til kraftmagasinene økte fra 2,6 TWh i uke 20 til 6,3 TWh i uke 21. Dette førte til at fyllingsgraden økte med 5,1 prosentpoeng gjennom uke 21 til 38,2 prosent. Det er 6,2 prosentpoeng under normalt. Fortsatt ligger det imidlertid betydelig mer snø i fjellet enn normalt på denne tiden av året. Fyllingsgraden i Sverige økte med 8,8 prosentpoeng og er nå 38,1 prosent. I Tyskland har prisene i mai vært høyere enn i Norden. Dette har gitt en høy krafteksport fra Norge og Sverige til Danmark, som igjen har blitt transittert til Tyskland. Den nordiske eksporten til Tyskland tilsvarer imidlertid importen inn til Norden fra Russland i samme periode. For husholdninger med standard variable kontrakter har prisene vært stigende fra starten av mars. I uke 10 var gjennomsnittet hos de femten rimeligste landsdekkede leverandørene 26,1 øre/kWh (ekskl. mva.). Den varslede prisen for uke 24 er til sammenligning 33,2 øre/kWh. Siden uke 6 har denne kontraktstypen likevel vært rimeligere enn en markedskontrakt som gjenspeiler utviklingen i spotmarkedet. I uke 21 var imidlertid markedskontrakten igjen lavere enn gjennomsnittsprisen på standard variabel kontrakt hos de femten rimeligste landsdekkende leverandørene.