Snølia

Snølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSnølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienThomas Breian, ass. prosjekteringsleder i Betonmast Boligbygg, på taket av Snølia i Lørenskog, 19.11.2021
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Betonmastlogo

Betonmastlogo

OsloTegl

OsloTegl

RandersTegl

RandersTegl

BMClogo

BMClogo

Sollandlogo

Sollandlogo

Brafas

Brafas

Peikko

Peikko

Betongprodukter

Betongprodukter

Sundolitt

Sundolitt

SkedsmoBetong

SkedsmoBetong

Byggogmal

Byggogmal

Lianlogo

Lianlogo

GBS

GBS

Swedoor

Swedoor

Utformingen og plasseringen i en bue langs et høydedrag, skiller disse to byggetrinnene fra Selvaag Bolig AS´ øvrige bebyggelse i Lørenskog Stasjonsby. Den skrående tomta og nærheten til skianlegget SNØ som var under oppføring, ga Betonmast Boligbygg AS krevende logistikkutfordringer.

Fakta

Sted: Lørenskog

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Byggherre: Selvaag Bolig Vinterportalen AS (Selvaag Bolig ASA)

Areal BTA.: 18.771 kvadratmeter

Totalentreprenør: Betonmast Boligbygg

Kontraktsum eks. mva.: 530 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Betonmast Boligbygg

Rådgivere: RIB og RIByFy: Betonmast Boligbygg l RIE: Rejlers Engineering l RIV, RIVA: AFRY l RI Mur: Rambøll l RIA: Brekke & Strand l RIBR: Norconsult l RIG: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Rør: Total VVS l Elektro: Ørnulf Wiig l Ventilasjon: L. S. Solland l Plattendekker: Betongprodukter l Balkonger og trapper: Contiga l Skallvegger: Systemblokk l Deltabjelker: Peikko l Kjerneboring og saging: Mimax l Betongleveranse: Skedsmo Betong l Betongpumpe: Betongmann l Armering: Celsa Steel Service l Heis: Schindler l Maler: Bygg & Mal l Gulvbelegg: OTG l Parkett: ParkettPartner l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Låser og beslag: Låssenteret l Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Avfallsbeholdere: EnviroPac l Membran og flislegging: Brafas l Våtromsystem: Litex l Leieutstyr: Cramo l Stålarbeider: Nils Løff l Mur- og pussarbeider: Oslo Tegl og Puss l Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning l Levering listverk: Hemnes Tre l Blikkenslager: Follo Tak & Vedlikehold l Brannisolering- og tetting: Albanor Isolering l Byggevarer, trelast, festemidler, kjøkken: Byggmakker l Profilering og byggeplasskilt: Wibe Skilt og Profil l XPS og EPS-isolering: Brødr. Sunde l Radonsikring: Radonmannen l Fundamentering: Hercules Fundamentering l Inngangsparti dører: Noractor l Gulvstøp: Betongmann l Gulvavretting: Oslo Epoxybelegg l Utomhus, lekeapparater og sedumtak: Sport og Grøntanlegg l Takarbeider: Tecta Tak l Garasjeporter: Windsor l Innerdører: Swedoor l Himlinger: Oslo Akershus Bygg og Montasje l Fuging: Øyan og Schie l Rekkverk: GBS Produkter l Røykluker og overlys: Everlite l Vinduer: Lian Vinduer

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Snølia ligger kun et par stavtak fra SNØ mot sørøst, og inneholder i alt 360 leiligheter fordelt på to bygningskropper i opptil åtte boligetasjer, over tre etasjer med parkering. Det første trinnet med 157 leiligheter ble overlevert i fjor, mens de 203 leilighetene i trinn 2 ble overlevert nå i høst.

Leilighetene varierer i størrelse fra 36 til 113 kvadratmeter. Flesteparten ligger på rundt 50 kvadratmeter, mens leilighetene i de terrasserte gavlene mot sør, er større. De 157 leilighetene i trinn 1 er utleieleiligheter som forvaltes og driftes av Selvaag Utleiebolig.

Egen arkitekt

Betonmast Boligbygg har selv stått for det arkitektoniske i prosjektet. Fasadene og utformingen av SNØ skal lede tankene hen til et snølandskap. Tanken er at Snølia skal stå som en vegg mot SNØs hvite fasader. Av den grunn landet fasadematerialene på mørk teglstein og innslag av sedertre.

– Snølia har den mest særegne formen og uttrykket av det vi hittil har bygget her i Stasjonsbyen. Betonmast Boligbygg er en av de få entreprenører som har arkitekter i eget hus. Det er artig å se at bygget har blitt så spennende arkitektonisk og at det er inhousearkitekten til entreprenøren som har tegnet det. De har gjort en flott jobb, i et godt samarbeid med oss. Vi vurderer det fra prosjekt til prosjekt, men der det er hensiktsmessig, ser vi det som en stor fordel å få med oss entreprenøren i en tidligfase. Her var forutsetningene til stede, slik at Betonmast Boligbygg bisto oss i utviklingen fra starten av, opplyser Selvaag Boligs prosjektsjef Geir Håvard Liengen.

– Snølia er en del av Lørenskog Stasjonsby. Da vi begynte å selge boliger her i 2013, var det bare et jorde inntil motorveien. Nå har vi skapt en ny bydel fra grunnen av, med en miks av funksjoner som gjør området enda mer attraktivt. Foruten SNØ og næringsarealer, kommer det også et hotell under bygging. Det er viktig for attraktiviteten til hele bydelen og en av årsakene til at Lørenskog stasjonsby er blitt så populært, sier Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og strategi i Selvaag Bolig.

Atskillig mer på trappene

– Det var et stort område vi gikk løs på, og man vet aldri hvordan markedet reagerer. Markedet er syklisk, men her gikk det trinnvise salget etter planen; vi bruker tre til seks måneder på å selge 60 prosent før vi vedtar byggestart, Da pandemien inntraff, var det stille en måneds tid før salget tok av, forteller Gregersen.

Til nå har Selvaag Bolig ferdigstilt 1.100 boliger i Stasjonsbyen. Liengen opplyser at boligutvikleren fremdeles har tomter videre oppover som skal utvikles. Etter planene skal Selvaag Bolig utvikle ytterligere 900 boliger i Stasjonsbyen.

– De store, flotte fellesterrassene på taket ble godt tatt imot. Det er ikke bare et stort areal, det er delt inn i soner som gjør at man føler at man kan sitte skjermet. Takene har også forskjellige aktivitetstilbud som treningsapparater, boccia, sjakkbord, utekjøkken og urtehage. Leilighetene i gavlene har egne, private takterrasser, forklarer Liengen.

Terreng og tilkomst

Thomas Breian, assisterende prosjektleder i Betonmast Boligbygg, forteller at det skrånende terrenget gjorde atkomsten til tomta krevende. – Forutsetningen har vært at primæratkomsten skal være fra oversiden. Det har vært mye aktivitet på nedsiden, først med SNØ, så med andre byggeprosjekter, sier Breian. Veien nedenfor fantes ikke da Betonmast begynte med Snølia, den ble bygget i forbindelse med byggingen av Snø.

En del av grunnarbeidene i området startet med SNØ, som hadde en del påbegynnende arbeid før Betonmast kunne starte opp. – Vi har hatt en del utsprenging for å tilpasse bygget i terrenget. Samtidig som vi har forsøkt å drive så rasjonelt som mulig for å minimere massetransporten. Byggherren har latt oss få disponere andre steder i nærheten der vi kunne få mellomlagre og senere gjenbruke, sier Breian.

– Både i et økonomisk og et miljømessig perspektiv var det viktig å begrense transporten av masser ut og inn av området, bekrefter Liengen.

Prisgitt byggeaktiviteten i naboprosjektene måtte altså logistikken foregå fra oversiden. Breian forteller at det har vært et tett samarbeid med andre entreprenører om å dele riggplass i perioder. For å ha kontroll på aktivitet og logistikk var det ukentlige koordineringsmøter entreprenørene seg imellom. Også de ulike byggherrene hadde et bra samarbeid om å samkjøre aktivitetene.

– Vekten på betongelementene var styrende når det gjaldt kranløsning. For å ha tilstrekkelig løftekapasitet, og siden byggene er så lange, hadde vi to tårnkraner som gikk på kranbaner på oversiden og fulgte produksjonen. Da trengte vi bare to kraner, og ikke tre. Det fungerte overraskende bra. Terrenget gjorde at riggplassen ligger på høyde med byggenes sjette etasje. For å spare tid fikk vi etablert gangbaner for å frakte materialer direkte inn i bygget, forklarer Breian.

Kjelleren er i plasstøpt betong, mens deler av garasjedekket har en tykkelse på en meter for å kunne fordele lastene i bygget. Over bakkenivå er det plattendekker og mer tradisjonelle løsninger, med langsgående korridorer som en del av bæresystemet.

Det er mange heve- og skyvedører i prosjektet, som hver veier opp imot 400 kilo. Det var tidlig fokus på arbeidsmiljø når det gjaldt montering av disse. Det ble besluttet å heise dem inn i råbyggfasen og å benytte vindusroboter i etterkant for selve monteringen.

– Tidligere kunne håndverkere slite med å få montert slike skyvedører. Nå kunne én person gjøre det ved hjelp av roboten som hadde sugekopper. Det fungerte veldig godt, fastslår Breian.

Fjernvarme ble brukt som provisorisk byggvarme, fordelt via stammene til ventilasjonsaggregatene og oppover i etasjene. Fjernvarmen besørger også vannbåren gulvvarme og varmt tappevann. Betonmast Boligbygg har klart å oppnå en sorteringsgrad på 97 prosent.

– Som byggherre ønsker vi trekke frem det arbeidet som Betonmast Boligbygg har gjort for å holde produksjonen og fremdriften under pandemien. De mange tiltakene som ble innført har kun ført til ubetydelige forsinkelser, understreker Liengen.


Flere prosjekter