Snøhvit gir HMS-pris til Fagioli

Fagioli S.p.A får tildelt Snøhvits egen pris for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for god innsats 3. kvartal 2004. Det italienske firmaet har ansvaret for løft og transport av moduler og andre tunge utstyrsenheter som ankommer Melkøya med båt og lekter.

Alle tungløftene er utført uten personskader, alvorlige tilløp eller hendelser. Oppdraget på Snøhvit har vært Fagiolis første i Norge. Oppdraget har vært krevende og med fysiske begrensinger på grunn av plassmangel, trange forhold og værforhold. Totalt har de utført rundt 100 løft eller transporter på over 15 000 tonn, skriver Statoil på sine nettsider. I begrunnelsen fra juryen heter det at Fagioli både i planleggingsfasen og i arbeidet på Melkøya har vist entusiasme og kreativitet i sitt engasjement for å oppnå gode resultater for helse, miljø og sikkerhet. Den positive og løsningsorienterte holdningen de har utvist, har vært spesielt viktig for å få til den nødvendige koordineringen av løftene i forhold til annen samtidig aktivitet på Melkøya. I samhandling med andre har Fagioli utmerket seg ved sin gode dialog med alle involverte parter.I arbeidet sitt har selskapet bidratt på en spesiell positiv måte til at HMS blir ansett som det primære ved alle operasjoner og for alle deltakerne, skriver juryen. Juryen ledes av Egil Gjesteland. De øvrige medlemmene er leder for bore- og brønnprosjektet for Snøhvit, Thor Bensvik, kvalitetssikringsleder Reidar Lunde og HMS-sjef for Tromsøflaket Snøhvit, Jorunn Klovning. Snøhvits HMS-pris deles ut kvartalsvis.