Snart gratis på Krifast

Fastlandsfinans anbefaler at innkrevingen på bomstasjonen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse – Krifast - avsluttes 1. desember, melder Tidens Krav.

Fra 1. juli i år gjenstod det å finansiere rundt 42 mill kroner. Dette regnet Fastlandsfinans å bruke fem måneder på å dekke inn. Dermed er 20 års bompengeinnkreving over. Egentlig var Krifast nedbetalt for tre år siden, men man valgte å utvide bompengeperioden for å bygge ut tilstøtende veier i Gjemnes og Tingvoll kommuner.

Fra åpningen i 1992 og frem til i dag har bilistene betalt inn mer enn 1,7 milliarder kroner i prosjektet. Krifast inngår i dag som et sentralt element i veisystemene i nordre del av Møre og Romsdal. Man forventer at trafikken vil øke sterkt når det blir gratis å kjøre gjennom.

Kristiansunds-området merker nå en betydelig vekst – ikke minst som følge av olje- og gassaktivitetene og den store virksomheten ved oljeservicebasene i distriktet. Dette har også skapt god trafikk-flyt gjennom bompengeprosjektene.

Det er Vegdirektoratet som bestemmer hvilken dato som betyr bompengeslutt på Krifast.