Magnus Brynildsen, Roar Smelhus og Asle Kosbergløkk. Foto: Involved

Magnus Brynildsen, Roar Smelhus og Asle Kosbergløkk. Foto: Involved

Smelhus går til Involved

– Ganske eksakt seks år etter at 6CST ble etablert som et nettverkselskap, har nettverket ført meg til Involved, sier Roar Smelhus i en pressemelding.

I 2018 sluttet han i Multiconsult, som nettopp hadde kjøpt Hjellnes Consult, for å starte for seg selv.

– Tiden er nå moden for å utnytte mer av min sammensatte kompetanse i ulike bygg- og eiendomsprosjekter. Jeg har fra starten valgt prosjekter og initiativer hvor jeg kan gjøre en forskjell innenfor klimaområdet, og nå tror jeg mer «tradisjonelle» BAE-prosjekter trenger mer av min kompetanse, og derfor dette valget, sier Smelhus videre. Han får rollen som kombinert bærekrafts- og markedsansvarlig.

– Vi trenger å kutte mer klimagassutslipp, og for å klare det må vi gjøre ting annerledes enn vi gjør i dag. I dag kutter vi knapt utslipp, selv om vi allerede til 2030 skal kutte til det halve, og i 2050 skal vi være ett lavutslippssamfunn. Jeg vil jobbe et sted der jeg føler jeg kan bidra, og her tror jeg Involved er rette stedet for meg nå, sier Smelhus. Han peker på at Invovled skal jobbe med alle dimensjonene i bærekraften, hvor det å løse utfordringene gjennom nye løsninger eller med ny teknologi vil være sentralt. 

– Dette er noe vi allerede gjør i våre prosjekter, men med Roar på laget vil vi få mer kraft i vårt arbeid, sier Asle Kosbergløkk som er CDO i Involved.

– Veldig mye av det vi gjør i bransjen i dag vil være i endring parallelt med at vi kutter klimagassutslipp, og da er det viktig å være i et solid miljø som både har tynge og posisjon, men samtidig er fleksible nok til å raskt snu seg rundt, sier Magnus Brynildsen som er daglig leder i Involved, i meldingen.

Smelhus går inn i selskapet som leder, medeier og styremedlem.

– Jeg får tillegg fortsette mine ulike initiativer og satsninger parallelt med mine bidrag i Involved, sier Smelhus. Sammen med Magnus Brynildsen og Asle Kosbergløkk skal han lede den nye satsningen.