Foto: SmartDok

SmartDok lanserer ny funksjon

SmartDok lanserer nå «Signatur oppdragsgiver» som en ny funksjon i sine løsninger.

- Vi lanserer nå en smart funksjon som vil forenkle godkjenning av timer for arbeidere som jobber som underentreprenører/innleid på andres prosjekter. Uten signatur vet vi at noen ganger får en ikke får betalt for jobben som er utført, med signatur på utført arbeid blir prosess med å få inn pengene mye enklere, sier salgssjef Per Tore Hansen i SmartDok i en pressemelding.

Mange løser dette i dag ved å skrive ut den ansattes registreringer på papir, og få oppdragsgivers representant til å signere på dette. Dette papiret blir deretter scannet og brukt som vedlegg til faktura. 

- Bakgrunnen for at vi har lansert denne løsningen er at mange av våre små og mellomstore kunder har meldt et sterkt behov for å kunne få oppdragsgivers signatur (godkjenning) på timeregistreringene til deres arbeidere, når de jobber som underentreprenører/innleide på andres prosjekter. Uten denne fysiske signaturen så blir fakturagrunnlagene ofte avvist hos oppdragsgiver, sier Hansen.