Smart betong kan rense luften

Veibane og bebyggelse kan rense bylufta for nitrogenoksid (NOx-gass) produsert av biltrafikk.

Det skriver NTNU-student Marit Kjærvik i teknologibloggen Smallprint.

Titaniumdioksid kan, ifølge Kjærvik, brukes i betong, og dette gir betongen gode den egenskap at den fanger opp og uskadeliggjør den giftige NOx-gassen.

Titaniumdioksid er designet til å ha ledige oksygen-plasser i atomstrukturen, og dette medvirker til at NOx-molekyl absorberes på overflaten av den behandlede betongen.

Den fotoaktive coatingen bruker energien fra sollys til å omdanne de skadelige gassmolekylene til nitrogen ved regn.

Dette er teknologi som allerede er tatt i bruk, og det er store prosjekt i Europa og ellers i verden for å videreutvikle og nytte teknologien, skriver Kjærvik.

Light2Cat er et stort forskningsprosjekt startet av EU, som jobber med nettopp dette, og pilotprosjekt går for seg i mange medlemsland. I Milan i Italia dekket man et område på 7.000 kvadratmeter med fotoaktivert TiO2-betong, og målte en nedgang i NOx-konsentrasjonen på 60 prosent i forhold til året før.