Klart for å løfte siste seksjon på plass med kranskipet Eide Lift 7. Seksjonen passet perfekt.

Småpudden på plass

Småpudden er navnet på en ny gangbru over Damsgårdssundet. Den ligger et par hundre meter lenger sør enn Puddefjordsbroen. 

Brua er 154 meter lang og drøyt 300 tonn tung. Den er Z-formet, har fem spenn og er bygget i stål. Bredden varierer fra 6,4 til 8,8 meter.

Den vil få en tre meter bred sykkelbane og en to meter bred gangbane. Seilingshøyden er normalt 5,4 meter. En 20 meter bred seksjon midt på brua kan åpnes og da blir seilingshøyden ubegrenset.

Brua er prosjektert av Rambøll Norges avdeling i Drammen og montert av NCC Construction. Bruseksjonene er produsert av Vistal i Polen og fraktet til Bergen på det nederlandske spesialskipet Arctic Rock. Montering av seksjonene har tatt fire dager, en dag mindre enn antatt.

Prosjektleder Gry B. Stenersen i Bergen kommune sier at det var utfordrende med grunnarbeid så dypt i Puddefjorden.

– Det ble laget fem spuntkasser der peler til fjell ble slått ned og fundamenter ble støpt, sier Stenersen.

Samlet kontraktssum er 72 millioner kroner eks mva. Småpudden skal tas i bruk i juni i år, etter at hydraulikk, elektro og belysning er montert.