Smalet om energiseminar

Med felles løft er den ansvarlige fornøyd med seminarprogrammet under den kommende Elkraft og Energimessen på Hellerud i september.

Vi har mange spennende temaer og vi har mange flinke foredragsholdere. Det opplyser generalsekretær Per Lund-Mathiesen i Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) som har samarbeidet med Bjørn Olsen i Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Ketill Børge Ask i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) for å lage et konferanseprogram som går samtidig med messen. Han forteller at de tre har arbeidet tett og godt sammen for å utarbeide konferanseprogrammet. Det er utarbeidet en folder med programmet som vil ligge med tidsskriftet Elektro som sendes ut før sommerferien. Sammen er de blitt enige om hvilke temaer som de vil ta opp og så arbeidet litt mer individuelt med detaljene. Jeg synes resultatet selv er blitt meget bra, sier Lund-Mathiesen. Vi har blant annet fått med oss EL & IT Forbundet der stikkordet er sårbarhet, legger han til. Andre temaer de tar opp er blant annet småkraftverk, spennings- og elkvalitet. Vi har også engasjert Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) i forbindelse med nye rammebetingelser som gir nye utfordringer for energibedriftene. Vedlikehold og oppgradering av kraftverk står også på programmet, samt også teknologinyheter innen denne bransjen, sier Lund-Mathiesen. For de som ikke er fagfolk, altså styremedlemmer og andre som trenger en innføring i norsk elforsyning, er det også laget et konferanseopplegg. Her vil bl.a. Lars Thue fra BI snakke om norsk elforsyning i fortid og framtid. Det er en fargerik person med mange synspunkter, sier han. Tidligere energiverksjef Jon Tveit i Energiselskapet Asker og Bærum skal fortelle om overføring av kraften fra kraftverk til komfyr. Til slutt er det kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen fra Statnett som runder av med å fortelle om energi- og effektbehov i dag og i fremtiden, sier Per Lund-Mathiesen.