Slora idrettspark

Prosjektleder Øivind Ødegaard og formann Geir Magne Pedersen i NCC Construction.

Med et totalareal på 3.300 kvadratmeter, har NCC Construction AS bygget en storstilt idrettshall med tilhørende utendørsfasiliteter på Strømmen.

Fakta

Sted: Strømmen i Skedsmo kommune

Prosjekttype: Idrettsanlegg

Kontraktssum eks mva:
65 millioner kroner

Bruttoareal: 3.300 kvm

Tiltakshaver: Skedsmo kommune

Prosjektledelse: Siv. ing. Trond Thorvaldsen

Totalentreprenør:
NCC Construction

Arkitekt: Anderssen og Fremming Sivilarkitekter Mnal

Landskapsarkitekt: Sweco Norge

Rådgivere: RIB: Bracon l RIV: Jakobsen VVS Teknikk l RIE: Nordengen l RIG: Løvlien Georåd

Underentreprenører/leverandører: Stikningsarbeider: SDN Oppmåling l Peling: Seierstad Pelemaskiner l Grunn- og utomhusarbeider: Sigurd Furulund Maskin l Rør: Rørteft l Radonsperre: Radonmannen l Prefab: Ruukki Construction l Taktekking: Icopal Tak l Ventilasjon: Energima Romerike l Isbane: Eptec Energi l Elkraft: Nordengen l Heis: Cibes Lift l Glassfasader: Norske Metallfasader l Brannisolering: Firesafe l Himling: Modulvegger l Sportsgulv og idrettsutstyr: Egas Sport l Flislegger: Murmesterne Fjeldheim & Knutsen l Malerarbeider: Malermester Buer l Byggevarer og kjøk-ken: Optimera l Lås og Beslag: Lås og Sikring l Rekkverk og ståltrapp: Jotne Ankers l Gulvbelegg: Intep l Røykluker og rullegitter: Haby Norske Sjalusier l Tre- og ståldører: Daloc l Utforing og belistning: Solør Skaft

Skedsmo kommune er byggherre for idretts-
anlegget, som ligger sentralt på Strømmen. Ifølge fagsjef Ole Joar Hagen i Skedsmo kommune, ble NCC Construction tildelt total-
entreprisen for byggingen av Slora idrettspark på grunn av den arkitektoniske utformingen av hallen, i tillegg til pris.
– Vi er godt fornøyd med resultatet som NCC Construction har levert, selv om idrettsparken ennå ikke har vært brukt i særlig grad, sier Hagen til Byggeindustrien.

Stort behov
Han understreker at det er et stort behov for en flerbrukshall i Skedsmo kommune.
– Etter at kommunen innførte eiendomsskatt, var et av kriteriene at skatte-
pengene skulle komme barn og ungdom til gode. Vi er glade for at Slora idrettspark nå er en realitet. Det er et stort behov for en slik idrettspark i kommunen, sier Hagen.
Prosjektleder Øivind Øde-
gaard i NCC Construction AS er også fornøyd med resultatet – både med prosessen og selve idrettshallen, og med det store uteområdet.
– Dette inkluderer en gangvei langs Sagelva som er knyttet sammen med en gangbru over elva. Brua er et tilleggsprosjekt som også NCC bygger. Innenfor gangveien har vi laget en liten kunstisbane. For øvrig har vi etablert et stort område med lekestativer med støpt gummibelegg, en syver-fotballbane med grusbelegg, en skatepark og et parkour-område med støpt gummibelegg og balanseline, samt to sandvolleyballbaner. Parkområdet har dessuten diverse utemøbler og to utegriller. Kunstisbanen er flombelyst, og kommunen har dessuten intensjoner om at fotballbanen skal få kunstgress våren 2016. Denne er også klargjort for flombelysning som antagelig kommer neste år, sier Ødegaard.

– Utfordrende utforming
NCC Construction har brukt arkitektfirmaet Anderssen og Fremming Sivilarkitekter Mnal AS, der sivilarkitekt Willy Olsen har stått for utformingen av idrettshallen.
– Det som har vært viktig i utformingen av selve hallen, er å tegne den slik at den i minst mulig grad fremstår som en mastodont som ligger for seg selv på et jorde. Det har vært utfordrende å bryte ned det store hallvolumet til ikke å virke avskrekkende i omgivelsene som også inneholder uteområder. Den høyeste veggen i hallen er derfor lagt mot den nærliggende trafikkerte veien og jernbanen, samt å bygge garderobeanleg-
gene i tilknytning til inngangspartiene, sier Olsen til Byggeindustrien.

Rask byggetid
Ifølge NCC-prosjektlederen har ca. 50 arbeidere vært involvert i anleggsarbeidet på det meste, som startet med prosjektering i juni i fjor.
– Vi har hatt en byggetid på litt over et år – selve byggearbeidet startet i september i fjor med boring og peling. Først rammet vi ca. 15 meter lange peler til fjell, og oppe på pelene er det støpt en frittbærende betongplate. På denne platen er det en stålkonstruksjon som bærer taket, som er levert av Ruukki Construction Norge AS. Likeledes har Ruukki levert veggene som er i sandwichelementer med 230 millimeters isolasjon, sier Ødegaard.

Kombielastisk gulv
Gulvet i idrettshallen er et kombielastisk idrettsgulv – et gulv som både er flateelastisk og punktelastisk.
– Gulvet ligger på elastiske klosser, noe som gjør at hele gulvflaten er elastisk. På toppen har gulvet et elastisk belegg som ligger på finerplater. Utenom selve idrettshallen har samtlige gulv PVC-materiale. Taket er tekket med mekanisk festet takpapp, og har overliggende isolasjon på stålplater, sier Ødegaard.
Han opplyser at ventilasjonsanlegget er levert av Energima Romerike AS, og Nordengen AS har hatt nelektroentreprisen. Rørteft AS har stått for rør og varme (vannbåren varme), fjernvarmen er levert av Akershus fjernvarme.

Strenge energikrav
Ifølge prosjektlederen har Skedsmo kommune har stilt strenge energikrav - energiklasse A.
– I hovedsak er belysningen LED-lys for å imøtekomme energikravet, både inne og ute. Belysningen på spilleflaten i hallen er på mellom 600-700 Lux, sier Ødegaard.
Idrettshallen har for øvrig en tribune med plass til 150 tilskuere, og hallen, som har en fri høyde innendørs på syv meter, har møterom og tekniske rom i mesaninetasjen.
– Hallen inneholder dessuten tre sett med garderober, et sett per lag i tillegg til egen dommergarderobe, og tre materialrom for utstyr, slutter Ødegaard.
Slora idrettspark ble overlevert fra NCC Construction AS til Skedsmo kommune den 21. september i år.


Flere prosjekter