- Kjør saktere, ber anleggsleder Anders Kristian Asdal i Marthinsen og Duvholt, og Ottar Bjørnstad og Eugen Myhr i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)

Sliter med høy fart gjennom veianlegg - ber politiet om hjelp

E134 Mjøndalen-Langebru sliter med høy fart og lav respekt for nedsatt fartsgrense gjennom anleggsområdet.

Derfor har prosjektet kontaktet det lokale politiet for å be om hjelp til at den nedsatte fartsgrensen på 50 km/t og 70 km/t på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund overholdes, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Veien skal utvides på en 7,5 kilometer lang strekning for å gi plass til midtrekkverk, veibelysning og forbikjøringsfelt.

E134-strekningen er sterkt trafikkert med nærmere 20.000 biler i årsdøgntrafikk (ÅDT), og ifølge Statens vegvesn er det også en en veldig ulykkesbelastet strekning.

–Lav respekt for nedsatte fartsgrenser medfører en fare både for våre anleggsarbeidere og for trafikantene, understreker prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord er entreprenør på veianlegget og opplever arbeidsforholdene som vanskelige og skremmende med tett trafikk og høy fart tett forbi deres daglige arbeidsplass, skriver Vegvesenet.

–Problemet begynte da anleggsarbeidene startet i august i fjor, men så ut til å bedre seg noe utover høsten da aktiviteten økte langs hele veganlegget, forteller Hedalen.

Nå har veianlegget hatt to ukers pause i juleferien, og trafikken de første dagene på nyåret tyder på at respekten for nedsatte fartsgrenser igjen er synkende. Det merker veiarbeiderne på kroppen hver dag, og det føler til utrygge arbeidsforhold, melder Startens vegvesen.

–Vi håper økt oppmerksomhet fra politiet og trafikantene selv kan hjelpe oss å gjøre både veitrafikken og arbeidsforholdene langs E134-strekningen tryggere. Det er i alles interesse, sier Tom Hedalen.