Konsernadvokat John Strand i Veidekke.

Slik vil Veidekke stoppe de kriminelle

Veidekke vil fjerne grunnlaget for at kriminelle aktører får innpass på konsernets byggeplasser, og har implementert en rekke seriøsitetstiltak.

Veidekkes kontrakter er allerede oppdatert til å omfatte krav om maksimum to ledd av underentreprenører, inkludert innleid arbeidskraft, krav om medlemskap i Startbank, krav om at hver UE skal godkjennes av prosjektet, samt innført språkkrav til underentreprenører og bemanningsselskap.

Dette er noe av tiltakene det store entreprenørkonsernet har gjort for å holde stand mot en organisert og omfattende kriminell virksomhet innenfor bygg- og anleggsbransjen i Norge.

Basert på erfaringer fra Sverige jobber myndighetene med antakelsen at det omsettes for rundt 136 milliarder kroner svart i Norge årlig. Kriminelle aktører i byggebransjen medfører stor risiko på flere områder, og kriminalitetsbekjempelse og seriøsitetsarbeid må med for å få til et komplett HMS-arbeid.

Næringslivskontakt Anne-Catherine Gustafson i KRIPOS talte tirsdag under Veidekkes leverandørdag i Oslo, som er en del av HMS-uka i konsernet.

Organisert og voldelig

– Det som er spesielt med byggebransjen, er at her ser vi alle former for de kriminalitetsområdene som KRIPOS monitorerer. Dette er multikriminelle som har kapasitet til å true med, og utøve, vold; grov vold, sa Gustafson for et fullsatt auditorium i Veidekkes hovedkontor i Oslo.

Anne-Catherine Gustafson i KRIPOS.

Trusselbildet i bransjen har endret seg drastisk bare det siste året.

– I fjor gikk KRIPOS ut og sa at det ikke var snakk om mafiatilstander i byggebransjen. Det ville vi ikke ha sagt i år. Det er mafialignende tilstander i bransjen, slo hun fast.

Oppryddingen i bransjen kommer ikke til å gjøres i en håndvending. Det er snakk om store og profesjonelle nettverk av internasjonale kriminelle, som har gått inn for å tjene mest mulig penger med minst mulig risiko for oppdagelse og straff.

– Riksadvokaten har sett på dette. Kanskje trengs strengere straffer for arbeidsmiljøkriminalitet, sa Gustafson.

Hever guarden

For Veidekke startet kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet for alvor i 2013 da de ble dradd inn i saken mot underentreprenøren Malerservice Norge, som til tross for gode prestasjoner og god dokumentasjon viste seg å være en del av det såkalte Zvonko-nettverket.

– Veidekkes verdigrunnlag krasjer fullstendig med den kriminelle delen av markedet. Sett fra vårt ståsted er situasjonen alvorlig så det holder, sa konsernadvokat John Strand fra talerstolen i Veidekkes auditorium.

– Vi må starte med oss selv hvis vi vil gjøre noe med dette, og vi må få opp guarden, slo han fast.

Som konkrete tiltak har Veidekke allerede innført en rekke kontraktskrav, og har i tillegg gått inn for en prekvalifisering av en rekke bedrifter i utsatte områder. Så langt er 250 firma prekvalifisert til å få jobb på Veidekkes byggeplasser.

– Vi har også påsekontroll på omtrent 10 prosent av alle Veidekkes kontrakter, og vi arbeider med å utvikle felles rutiner for kontroller i Veidekke, fortalte Strand.

Mest alvorlig

Grunnleggende for årets HMS-uke i Veiekke er å se på de mest alvorlige hendelsene og hvordan man skal unngå disse. Dette omfatter både yrkeskriminelle på byggeplassen og alvorlige ulykker.

Distriktsleder i Veidekke Oslo, Hans Olav Sørlie, sier overfor Byggeindustrien at det er viktig for konsernet å få ut erfaringene og kunnskapen om dette i hele organisasjonen, på alle prosjekter.

Distriktsleder i Veidekke Oslo, Hans Olav Sørlie.

– Arbeidet løses forskjellig på de forskjellige prosjektene. Alle som jobber på et Veidekke-prosjekt skal merke det, sier han.

For et entreprenørkonsern med mellom 500 og 600 pågående prosjekter, er det en omfattende kampanje over en hel uke som nå er satt i gang.