Slik kan Down Town se ut om noen år. Illustrasjon: Scala Eiendom/SpirSlik kan Down Town se ut om noen år. Illustrasjon: Scala Eiendom/SpirSlik kan Down Town se ut om noen år. Illustrasjon: Scala Eiendom/Spir

Slik vil Scala Eiendom transformere Down Town

Scala Eiendom presenterer nå nye planer for kjøpesenteret Down Town i Porsgrunn.

Scala Eiendom kjøpte Down Town i desember 2022 fra finske Citycon. Nå presenterer de et tilpasset planforslag for senteret etter reguleringsplanen som ble vedtatt 2017.

Planene inneholder 140 bolig og 2.500 kvadratmeter mer til handel, servering, helse og fellesfunksjoner. Samtidig ønsker de å knytte senteret opp mot resten av byen rent arkitektonisk, og ser blant annet over Porsgrunnselva til Porsgrund Porselænsfabrik.

Med utgangspunkt i den oppgraderte eiendommen, og det potensialet Scala Eiendom mener ligger til Down Town skriver de i en pressemelding at det er behov for å gjøre tilpasninger i planforslaget.

– Vi mener vi har en bedre løsning for det Down Town som står her i dag med en mer stedstilpasset arkitektur der historiske referanser til Porsgrunn preger løsningen. Utformingen av bebyggelsen er inspirert av de gamle industribyggene langs Porsgrunnselva, og spesielt Porsgrund Porselænsfabrik, som ligger midt imot på andre siden av elva. Selv om prosjektet ser annerledes ut enn de tidligere forslagene som har vært presentert, er dette innenfor den reguleringen som foreligger med noen mindre unntak. Det er disse tilpasningene vi nå ber kommunen om å ta stilling til, sier utviklingsdirektør Fredrik S. Myhre i Scala Eiendom i meldingen.

De bearbeidingene som utløser behovet for justeringer i reguleringsplanen, medfører noen formelle prosesser som skal behandles av administrasjonen før politikerne kan vedta en oppdatert reguleringsplan. Endringene dreier seg i hovedsak om tre deler. Adkomst, form på bebyggelsen ut mot elva, samt tak over eksisterende parkeringshus, skriver utbyggeren i meldingen.

Med seg på laget har de fått Spir Arkitekter

– Det vi presenterer med denne løsningen sikrer en bedre tilgjengelighet med mer effektiv adkomst og kundeparkering som kobler seg på både plan 1 og 2 i senteret, samtidig som vi får etablert boliger i sentrum tett på daglighandel, service og helsetjenester. Når det gjelder uttrykket og fasaden har vi valgt å dele den opp slik at vi skaper et kvartal sammensatt av ulike bygg der volumene brytes opp i mindre bygg. Her har vi, sammen med vår arkitekt Spir, hentet frem historisk arkitektur som er gjenkjennbar for Porsgrunn. Dermed har vi fått til løsninger som knytter byggene, byrommene, takhager og elvepromenade bedre sammen, sier Myhre.

Søknaden om endring i reguleringsplan sendes inn til behandling i mars. En forventet beslutning kan skje i løpet av mai eller tidlig juni, med mulig oppstart av forprosjekt i løpet av andre halvår 2024.