Det tunge markedet om dagen har ført til at selskapet Tre Trapp har permittert rundt 20 av sine ansatte 50 prosent. Nå har selskapet fått midler til bedriftsintern opplæring. Foto: Tre Trapp
Det tunge markedet om dagen har ført til at selskapet Tre Trapp har permittert rundt 20 av sine ansatte 50 prosent. Nå har selskapet fått midler til bedriftsintern opplæring. Foto: Tre Trapp

Slik vil NHO Byggenæringen beholde permitterte inæringen

Antall permitteringsvarsler i bygg- og anleggsnæringen har økt betydelig det siste året. Kjetil Tvedt i NHO Byggenæringen mener det må innføres tiltak som sørger for at næringen ikke tappes for kompetanse.