Griegkvartalet. Illustrasjon: Henning Larsen ArchitectsGriegkvartalet. Illustrasjon: Henning Larsen ArchitectsGriegkvartalet. Illustrasjon: Henning Larsen ArchitectsGriegkvartalet. Illustrasjon: Henning Larsen ArchitectsGriegkvartalet. Illustrasjon: Henning Larsen Architects

Slik vil Griegkvartalet se ut - Henning Larsen og Rambøll vant

- Med vinnerprosjektet Kontrapunkt vil Griegkvartalet fremstå med en arkitektonisk utforming og funksjonalitet, som vil vitalisere Bergen og tilføre byen noe helt nytt, forteller juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Arkitektkonkurransen (pris- og designkonkurransen), som startet for cirka ett år siden, besto av fem utvalgte arkitektgrupperinger. Vinneren Kontrapunkt er utformet av Henning Larsen Architects i samarbeid med Rambøll Norge på rådgiverfagene. Henning Larsen har blant annet tegnet utvidelsen av Opera Bastille (Paris), skriver Bergen Nasjonale Opera i en pressemelding.

– Vinnerutkastet Kontrapunkt vil transformere det store rommet langs Grieghallen til et aktivt og levende byrom. Det blir et visuelt åpent og inviterende bygg med en unik utforming. Musikkteatret vil dessuten ha en optimal og naturlig romakustikk, forteller juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i meldingen.

Best samspill

Prosjekt Griegkvartalet drives av visjonen om å skape en møteplass av internasjonalt format som samler bergensere og vestlendinger flest til berikende opplevelser, der det skapes en bergensk miniutgave av Broadway, Metropolitan og Carnegie Hall i forening, står det i meldingen.

– I konkurranse med de andre gode prosjektene vinner Kontrapunkt fordi dette prosjektet har best samspill med eksisterende Grieghallen. De to byggene vil fremstå fantastisk både sammen og hver for seg, sier Strøm-Erichsen. Jurylederen peker dessuten på en rekke andre gode løsninger Kontrapunkt inneholder, som publikumsadkomst og logistikk, både i forhold til Grieghallen og det nye musikkteateret, sier Strøm-Erichsen.

Musikalsk destinasjon

– Griegkvartalet har potensiale til å bli en destinasjon i seg selv. Det vil være et byrom som er knyttet til de musikalske institusjonene på en måte ingen andre byrom i Bergen kan, forteller Hilde Nordskogen, direktør for Henning Larsen Norge i samme melding.

– Å plassere et nytt musikkteater ved siden av Grieghallen er ingen enkel oppgave. Vi skal respektere og ivareta byggets historie og identitet, samtidig som vi legger til nåtidens kunst, kultur og behov. Det handler om å bygge videre på historien uten å lage en kopi av fortiden. Det gjør vi med en utforming som ikke konkurrerer, men tilføyer seg som et arkitektonisk kontrapunkt til førstefiolinen, Grieghallen, legger hun til.

Ambisjonen er at det nye musikkteateret i Griegkvartalet åpnes i 2030/31.

- Løsningsforslaget «Kontrapunkt» vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet. Vi ønsker nå å videreutvikle prosjektet til et såkalt «gryteklart» nivå, slik at en endelig beslutning om realisering kan fattes i 2025, med sikte på ferdigstillelse i løpet av fem år, forteller Bernt Bauge, administrerende direktør i Musikkselskapet Harmonien og jurymedlem.