Slik vil Glava knekke ”milliardkoden”

Fra scenen under Enovakonferansen varslet Glava-sjef Jon Karlsen en storskalatest der opptil 100 bygg skal få et nytt klimaskall gjennom det nye fasadeystemet som halverer tiden det tar å energioppgradere et bygg.

- Vi tror byggebransjen må spørre oss selv om hvor mye nytt vi må bygge, og heller se muligheter i å utvikle og energieffektivisere eksisterende bygg, sa administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg på Enovakonferansens spørsmål om vi egentlig kan bygge oss ut av klimakrisen.

Nettopp rehabiliteringsmarkedet var også tema for en egen sesjon onsdag med tittelen «Hvem kan knekke milliardkoden».

Dette markedet er beregnet til flere milliarder kroner i året, men likevel går det altfor tregt for å nå myndighetenes energimål. Med sesjonen ønsket Enova derfor å løfte frem hvordan bransjen kan utvikle løsninger som skal få fart på det.

Etter et flerårig innovasjonsprosjekt presenterte Glava sitt nye fasadesystem i fjor sommer, og var nå bedt om å fortelle om veien videre og hva som skal til for at fasadesystemet blir en slik ”game changer”.

- I de to pilotene vi holder på å avslutte i Askim, en eldre enebolig og kontorfløyen på fabrikken vår, har vi møtt på overraskende få utfordringer. Vi er derfor så trygge på selve systemløsningen nå, at det fremover handler om å teste ut hvordan vi skal få alt rundt det til å fungere.Vi må finne raskest mulig vei fra pall til klimaskall, sier Jon Karlsen.

Og den utprøvingen skal gjøres skikkelig.

- Over de neste to årene skal vi energioppgradere opptil 100 boliger og næringsbygg med fasadesystemet. Akkurat nå holder vi på med å sortere ”søkerbunken”, sier Karlsen.

For det har ikke manglet på interesse etter at Glava og datterselskapet Glavatech (tidligere Bolig Enøk) som har stått for utviklingen, presenterte det første pilothuset i fjor sommer. Både klima- og miljøminister Ola Elvestuen, politikere fra de andre store partiene og miljøorganisasjoner har engasjert seg – og enda flere har meldt sin interesse for å bli Glavas klimaskall-piloter.

- Både boligeiere og eiendomssjefer i det private og offentlige har tatt kontakt med prosjekter de ønsker å få med i storkalatesten. De kommer fra hele landet, og det er også der vi skal – minst, sier Jon Karlsen.