Slik skal NTNU-forskerne terrorteste bygg (Se video)

 Denne uken åpnet NTNUs nye trykkrør (shock tube), en testrigg ved SIMLab- Senter for forskningsdrevet innovasjon. Røret skal gi eksplosjonsforskning i verdenstoppen.

 Det skriver NRK Trøndelag i en artikkel på sine nettsider.

Det nyåpnede sjokkrøret er et 20 meter langt rør hvor forskerne kan studere hvordan konstruksjoner og materialer vil oppføre seg når disse blir utsatt for en eksplosjonslast fra for eksempel et bombeangrep, skriver nrk.no.

Professor ved institutt for konstruksjonsteknikk, Magnus Langseth. Foto: Øyvind Buljo, NTNU

Det eksisterer allerede formelle krav til terrorsikring av nye bygninger i Norge, men, ifølge artikkelen på nrk.no, er det ingen som forsker på konsekvensene av eventuelle terrorangrep.

– Det vi ønsker å oppnå, er at man kan designe bygninger på en sånn måte at menneskene som er der ikke blir utsatt for et farlig eksplosjonstrykk eller farlige fragmenter. Det kan være helt avgjørende for om du vil overleve et terrorangrep eller ikke, sier professor ved institutt for konstruksjonsteknikk, Magnus Langseth til NRK.

Han håper at det nye trykkrøret vil hjelpe forskerne med å etablere ny viten om konstruksjonssikkerhet som en dag kan vise seg å være livsviktig.

– Dette må vi lære mer om. Norske ingeniører blir mer og mer tvunget til å forholde seg til disse problemstillingene når de prosjekterer, men kunnskapsnivået må heves, sier Langseth til Byggeindustrien.

Se video av når forskerne simulerer en eksplosjon mot en glassrute i sakte film øverst i artikkelen.