EBA-advokat Øystein Seljeflot.

Slik skal de kriminelle holdes borte fra offentlige anbud

Fellesforbundet, KS, BNL og Direktoratet for forvaltning og IKT har lansert konkrete anbefalinger for å hindre kriminelle fra å komme seg inn i bygge- og anleggsprosjekter.

Anbefalingene ble lansert under torsdagens konferanse mot arbeidslivskriminalitet i byggebransjen i Horten kommune.

Det skriver økonominettsiden Vestviken 24 i en artikkel fredag.

Dette er anbefalingene

HMS-kort fra første dag 

StartBANK eller tilsvarende register 

Krav om faglærte håndverkere

Krav om lærlinger på kontrakt

Rapporteringsplikt til SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker)

Internkontroll av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Begrensning i bruk av underleverandører

Krav om betaling til bank

Mislighold – konsekvenser for senere konkurranser

Kontroll/revisjon

– Dette er anbefalinger som skal fremme seriøsitet i bransjen. Nå må de forsøksvis forankres og implementeres, fortalte advokat Øystein Seljeflot for EBA og DIFI.

Det pågående samarbeidet mellom offentlige etater og næringslivet i Vestfold fikk, ifølge artikkelen, mye oppmerksomhet, ved siden av behovet for en holdningsendring hos befolkningen for å krympe

Blant bransjesamarbeidets anbefalinger er krav om et visst antall faglærte håndverkere, krav om lærlinger i bedriften, HMS-kort fra første dag og krav om begrensninger i bruk av underleverandører.

– Det er et fantastisk utgangspunkt for et sett med regler som alle kommunene kan bruke, sa regionsdirektør i EBA Telemark, Vestfold og Buskerud, Thormod Hansen, i en påfølgende paneldebatt.

150 personer fra politikk, offentlig administrasjon og næringslivet hadde, ifølge Vestviken 24, tatt turen til konferansen.