1. februar startet fyllingen med masse fra tunneldrivingen i Kvitsøytunnelen på E15. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

Slik ivaretar Vegvesenet torskens gytesesong på Rogfast

Moloen i Mekjarvik på Rogfastprosjektet er klar, og 1. februar startet fyllingen med masser. Av hensyn til torskens gytesesong vil Statens vegvesen kun fylle stein innenfor det lukkede området frem til 31. mars.