Kleihues + Schuwerk og Østengen & Bergo landskapsarkitekter har utformet Museumsplassen. Illustrasjon: MIR kommunikasjon/Kleihues + Schuwerk/Statsbygg

Slik blir uteplassen til Nasjonalmuseet

Utenfor det nye Nasjonalmuseet i Oslo skal det ifølge arkitektene skapes en rolig og intim offentlig møteplass, skjermet fra den travle byen utenfor.

I samarbeid med det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk har Østengen & Bergo landskapsarkitekter utformet fortauene og byrommene rundt det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Mellom inngangen til museet og det gamle stasjonsbygget på Vestbanen vil de skape Museumsplassen, eller det arkitekt Klaus Schuwerk kaller en "piazetta".

- Museumsplassen blir en rolig plass tilbaketrukket fra byens liv og larm. Det er lagt vekt på å lage et rolig og fleksibelt plassgulv, med en egen identitet. Gulvet passer både til de gamle stasjonsbygningene og det nye museet, sier Kari Bergo, daglig leder i Østengen Bergo.

Gulvet dekkes av naturstein, og skal være en åpen plass som også kan brukes til utstilling av kunst.

- I østre hjørne plantes et stort eiketre, og det etableres sittemuligheter. På museets steinfasader plantes stedvis rådhusvillvin som vil skape årstidsvariasjoner og danne en fin kontrast til museets ramme, sier Bergo.

I tillegg til selve Museumsplassen har arkitektene jobbet med å etablere byrom rundt museet med brede fortau og varierte oppholdsmuligheter.

- Det etableres en stor og solfylt sittetrapp i avslutningen av Rådhusplassen. Det blir også tilrettelagt for sykkelparkering i tilknytning til museets ulike innganger. Mot nord etableres et vakkert staudefelt langs en ny hyggelig gangpassasje, sier hun.