Slik bli arbeidsplassene i det nye regjeringskvartalet (se video)

I denne animasjonsfilmen ser du hvordan Statsbygg har tenkt å løse arbeidsplasskonseptet i det nye regjeringskvartalet.

I anbefalingen til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal ligger aktivitetsbaserte arbeidsplasser til grunn, og i denne filmen kan du se hvordan arbeidsplassene er tenkt tilrettelagt og organisert.

- Konseptet vårt er fleksibelt, det innebærer at det er enkelt å tilpasse arealene til de som skal bruke dem. Departementene skal kunne påvirke utforming av egne lokaler. De kan for eksempel velge kontorareal med mye areal dedikert til samhandling eller løsninger som har mange skjermede arbeidsrom, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg i en melding.

Det er et mål med det nye regjeringskvartalet å skape gode arbeidsplasser, legge til rette for mer effektive departementer og å styrke samarbeidet mellom departementene.