Kravene til innkvartering blir nå gjort tydeligere. Disse bildene er hentet fra to forskjellige tilsyn på Østlandet. Boligene var ikke godkjent for boligformål, og arbeidstakerne ble omplassert til andre innkvarteringer etter tilsynene. Foto: Arbeidstilsynet.
Kravene til innkvartering blir nå gjort tydeligere. Disse bildene er hentet fra to forskjellige tilsyn på Østlandet. Boligene var ikke godkjent for boligformål, og arbeidstakerne ble omplassert til andre innkvarteringer etter tilsynene. Foto: Arbeidstilsynet.

Slik ble arbeiderne innkvartert – i sommer strammes kravene inn

1. juni blir kravene som stilles til innkvartering som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere strammet inn. Målet er å forhindre uforsvarlig og uverdige boforhold.

– I tilsyn opplever vi at uforsvarlig innkvartering er ganske utbredt. Vi stanser jevnlig innkvartering som er mangelfull, uverdig, brannfarlig eller helsefarlig. Derfor er vi glade for at regelverket nå gjøres lettere tilgjengelig og enklere å innrette seg etter, sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

I perioden 2019–2023 har Arbeidstilsynet gjennomført 2.589 tilsyn med innkvartering. De avdekket brudd på bestemmelsen om innkvartering i 641 tilsyn, noe som utgjør 25 prosent av tilsynene.

Arbeidstilsynet har vedtatt følgende i perioden: 

 • ett eller flere pålegg i 308 tilsyn
 •  stans ved overhengende fare i 125 tilsyn
 • overtredelsesgebyr i 76 tilsyn

Nå blir det tatt grep. Fra 1. juni 2024 blir det forskriftsfestede regler om innkvartering som arbeidsgiver stiller til arbeidstakers disposisjon. 

– Arbeidsplassforskriften får da et nytt kapittel 3A som blant annet beskriver lovpålagte fasiliteter, innredning og sikkerhet ved innkvartering, opplyser Arbeidstilsynet.

På høring i fjor

Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav om at innkvartering som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Men lovverket har ikke beskrevet mer konkret hva som ligger i denne formuleringen.

Gjennom langvarig praksis har Arbeidstilsynet likevel stilt en rekke krav til hva som skal til for at arbeidsgivere kan tilby lovlig innkvartering.

– Praksisen lå til grunn for forslaget til et nytt kapittel i arbeidsplassforskriften som ble sendt på høring i fjor, skriver Arbeidstilsynet.

Etter høringsrunden er forskriftsfestingen nå vedtatt med noen mindre justeringer.

Stilles en rekke krav

– I forskriften står det blant annet at den klare hovedregel er enkeltrom som soverom og at det skal være tilgang til dusj og toalett som kan låses, hvor det er rennende kaldt og varmt vann, opplyser Arbeidstilsynet. 

Forskriften stiller også krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig når det gjelder:

 • dagslys og utsyn
 • vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold og hygienisk standard
 • temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet
 • giftige og helsefarlige stoffer
 • biologiske faktorer
 • oppbevaring, tilberedelse og inntak av mat
 • oppbevaring av klær
 • vask og tørk av klær
 • brann- og elsikkerhet

Det er gjort to justeringer fra forslaget som ble sendt på høring. Selv om enkeltrom er hovedregelen, kan kravet fravikes ved sesongarbeid i inntil 12 uker i kalenderåret. 

I høringsforslaget ble det opprinnelig foreslått et tak på ti uker for dette unntaket. 

I tillegg kan arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven§ 39 avtale at to personer kan dele soverom.