Lark landskap har jobbet med å utforme landskapsarkitekturen på den 2.648 kvadratmeter store Slettaparken sentralt i Sørumsand, som åpnet juni i 2022. Foto: Lark landskap
Lark landskap har jobbet med å utforme landskapsarkitekturen på den 2.648 kvadratmeter store Slettaparken sentralt i Sørumsand, som åpnet juni i 2022. Foto: Lark landskap

Slettaparken og Tiedemannsparken ble Østlandets beste uterom

Østlandets beste uterom er kåret. Tiedemannsparken i Oslo vant klassen for byområder, og Slettaparken i Sørumsand vant klassen for tettsteder og friområder i kåringen.

Det skriver Kommunalteknikk i en artikkel på sine nettsider.

Kåringen av Østlandets beste uterom gjøres av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og NAML (Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører), og er en del av kåringen av Norges beste uterom. 6. juni 2023 velges vinneren ut blant vinnere fra bade Østlandet, Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Sørlandet.

Vinnerne av Østlandets beste uterom ble annonsert under Park- og anleggsmessen på Lillestrøm 24. november.

Bymiljøetaten i Oslo er eier av Tiedemannsparken, og Lillestrøm kommune er eier av Slettaparken.

Lark landskap har stått for landskapsplanen på Slettaparken, og daglig leder Yvonne Dengin i Lark berømmer Braathen Landskapsentreprenør for det ferdige resultatet og for godt samarbeid i byggefasen, og legger til at kommunen hele veien har vist høye ambisjoner.

– Det har vært gøy å samarbeide med Lillestrøm kommune, som har hatt høye ambisjoner om gode kvaliteter i uterommet hele veien. De har også fått til et ikonisk lekeelement, som preger parken. Vi er også stolte av å ha prosjektert en park og lekeplass uten plast og gummidekke – her er det kun naturmaterialer, åpen overvannshåndtering og frodig beplanting som bidrar til økt biologisk mangfold, sier hun i en pressemelding fra morselskapet Dark Design Group.