Slattumhallen

Sebylogo

Sebylogo

SkedsmoBetong

SkedsmoBetong

Betotec

Betotec

ØstlandskeFasadeteknikk

ØstlandskeFasadeteknikk

Egaslogo

Egaslogo

Paroclogo

Paroclogo

Etter skolestart kan både skoleelever og lokale idrettslag i Slattum i Nittedal ta i bruk en etterlengtet 3.500 kvadratmeters ny flerbrukshall.

Fakta

Sted: Slattum

Prosjettype: Idrettshall

Byggherre: Nittedal kommune

Totalentreprenør: Seby

Kontraktsum: 81.8 millioner kroner

Bruttoareal: 3.500 kvadratmeter

Arkitekt: Longva Arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIBr, RIBfy: Boro-Bygg l RIA, RIVA, RIVei: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Elektro: EBR Elektro l Rørlegger: Rørtema l Ventilasjon: Technoteam Prosjekt l Automasjon: OK Andersen Byggautomasjon l Grunnarbeid: Havig & Ellingsen Entreprenør l Ferdigbetong: Skedsmo Betong l Stål og prefab: Åkrene Mek Verksted l Taktekking: Alltak l Takkonstruksjon: Lett-Tak l Sandwichelementer: Paroc Panel System l Byggevarer: Optimera l Spilepanel: Hemnes Tre l Utvendig panel: RingAlm l Dører: Nordic Door l Fasader og glassfelt: Østlandske Fasadeteknikk l Lås og beslag: IBL l Beslag: Franke Onsrud Blikkslageri l Adgangskontroll: Bravida l Trapper, rekkverk og gitterrister: Weland l Sportsutstyr og gulv: Egas Sport l Turnutstyr: Ifact l Fast inventar: Idema l Solskjerming og lamellgardin: Kvintblendex l Maling: Edvardsson Entreprenør l Gulvbelegg og veggvinyl: Intep l Branntetting: Firesafe l Fiberplater: Cembrit

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Den nye flerbrukshallen i Søndre Nittedal er i en etasje på 3.200 kvadratmeter. I tillegg har bygget en mesanin med tekniske anlegg på 300 kvadratmeter.

Hoveddelen av nybygget består av en basishall for turntrening og en større idrettshall. I tillegg inneholder bygget vestibyle, anretningskjøkken med kiosk, renholdssentral, tekniske rom, boder, møterom, vaktrom, lagre, toaletter for publikum, fire garderober og tre instruktørgarderober.

– I idrettshallen er det tilrettelagt for ulike idretter og ballspill, alt fra basket og volleyball til håndball. Det kan også holdes turnkonkurranser der, sier anleggsleder Lars Berggaard i Seby AS.

Basishallen er 25 meter bred 30 meter lang, og har fem meter ekstra tilløp for hoppøvelser. Idrettshallen er 25 meter bred og 45 meter lang, og har nedfellbare tribuner med publikumskapasitet for rundt 300 personer.

Som en del av prosjektet har de også anlagt to parkeringsplasser med henholdsvis 41 og fem biloppstillingsplasser, i tillegg til gang- og sykkelvei samt en egen traktorvei for tidligere grunneier.

Sprengningsarbeider

Det er Nittedal kommune som er byggherre, og hallen skal blant annet brukes av elever på Slattum skole som er byggets nærmeste nabo.

Seby AS fikk i oktober 2020 oppdraget med å bygge hallen, og arbeidet med å renske tomten startet i desember samme år. Bygget skulle i utgangspunktet være klar til bruk fra våren 2022, men arbeidene ble forsinket i startfasen.

– Det tok lenger tid enn antatt å få godkjent igangsettingstillatelse, blant annet på grunn av ekstra krav til VA-prosjektering. Det førte til at vi ikke kom i gang til ønsket tidspunkt, som igjen har ført til at overtagelsestidspunktet ble skjøvet på, sier Berggård.

Da igangsettingstillatelsen var på plass begynte etter hvert sprengningsarbeidene på tomten, som har foregått over Hagantunnelen.

– Store deler av tomten er sprengt ut. Det er en fjellskjæring langs bygget som viser hvordan terrenget lå før. Vi har sprengt ut rundt 20.000 kubikk med fjell, og store deler av tomten er fylt opp med sprengstein. Fjellet er deretter sikret med sprøytebetong, og bygget er fundamentert med punktfundamenter, sier han.

Forsinkede leveranser

Arbeidene med råbygget startet i mai 2021, og var ferdig i midten av juli. Da begynte arbeidene med å tette bygget, som pågikk fram til desember samme år. Siden har de innvendige arbeidene pågått fram til i sommer.

– Etter forsinkelsen i starten har byggeprosessen gått som planlagt. Vi har hatt utfordringer knyttet til økte materialkostnader og forsinkede leveranser på grunn av korona. Likevel har vi klart oss ganske bra. I tillegg har vi klart å omorganisere arbeidene når enkelte materialer har kommet senere enn planlagt, sier han.

Berggaard sier de også har lagt vekt på at det skal kjøres forsiktig i nærheten av skolen og barnehagen i området.

– Det er viktig å vise hensyn når man bygger i nærheten av skole og barnehage. Anleggstrafikk er en ting, men vi har også utført tunge grunnarbeider med mye sprenging. Da er det viktig med nøye planlegging, og heldigvis har alt gått veldig fint. Vi har nesten ikke fått noen klager fra skolen eller barnehagen. De har sagt ifra når noen har parkert på området deres, men har vært greie å ha med å gjøre, sier han.

Utslippsfri byggeplass

Berggård sier det er lagt vekt på at den nye hallen skal bygges klima- og miljøvennlig. Byggeplassen har nesten vært hundre prosent utslippsfri etter grunnarbeidene, og alt av maskiner og utstyr har gått på elektrisitet.

Seby har i samarbeid med Nittedal kommune fått bevilget midler til utslippsfri byggeplass av Klima- og miljødepartementet.

– Vi fikk rundt 900.000 kroner fra departementet. I tillegg har Sebys miljøfond og kommunen bidratt med rundt 300.000 kroner hver, sier han.

Det er boret energibrønner, som brukes til oppvarming og kjøling av bygget. Det er også to ventilasjonsaggregater og vannbåren varme i store deler av bygget.

Ellers har bygget bærekonstruksjon i stål, og ytterveggene består av sandwichelementer med trepanelkledning. Hallene i bygget har en takhøyde på sju meter, og har TRP-profilerte takplater. Resten av bygget har lavere takhøyde, og der er det brukt Lett-Tak elementer.

Etterlengtet prosjekt

Prosjektsjef Roy Are Hanssen i Nittedal Kommunale Eiendomsforetak sier den nye hallen har vært et etterlengtet prosjekt både for lokale idrettslag og Slattum skole.

– Bakgrunnen for prosjektet er idrettens behov for en flerbrukshall. De har nå fått et mye bedre anlegg enn tidligere, og gleder seg veldig til å ta den i bruk. Basishallen er rigget for turn, og skal i hovedsak brukes av turngruppen til Gjelleråsen Idrettsforening, sier han.

Hanssen sier hallen skal tas i bruk etter skolestart.

– Vi har ikke tatt hallen i bruk ennå, men den ser veldig bra ut og vi er godt fornøyde, sier han.


Flere prosjekter