Skur 84

Skur 84

Sted: Oslo

Prosjekttype:
Lager-, verksted- og kontorbygg

Bruttoareal: 2.150 kvm

Byggherre: Oslo Havn KF

Hovedentreprenør:
Areal Bygg / Skytta Bygg

Prosjektkostnad eks mva:
68 millioner kroner

Arkitekt: NAV AS Arkitekter

Byggeledelse: Stema Rådgivning

Rådgivere: RIB: COWI - RIB 2: Bright Rådgivende Ingeniører - RIBR: Michael Blümlein - RIE: Foyn Consult - RIA: Sweco - RIV: Lars Myhre Østfold - Rådgiver miljø: Entro

Underentreprenører/leverandører: Grafisk fasademønster: Graphic Concrete - Lev. betongtrapp: Nor Element - Lev. ståltrapp og glass-
rekkverk: midthaug Øst - Auto-
masjon: SRO - Elektro: Totaltek - Rør: Andenæs VVS - Miljøkartlegging: NGI - Miljøsanering: Norsk Gjenvinning Entreprenør - Vinduer og ytterdører: Profilteam - Lås og beslag: Vrio Lås & Beslag - Innedører og ytterdører: Daloc Norge - Solavskjerming: Vental - Heis: Reber Schindler Heis - Prefab betong: Contiga - Vent: Solland Prosjektnavn

Et nytt servicebygg for Oslo Havn KF (HAV) står klart til bruk på Sjursøya i Oslo.

Det kommunale foretaket kan dateres helt tilbake til 1735. Derfor var en ny og tidsriktig utforming viktig når HAV for første gang i moderne tid bygde nytt på egen grunn.

Benevnelsen skur kan feilaktig assosieres med uthus, brakke eller rønne. Men la deg ikke lure; de aller fleste av HAVs bygninger, uansett funksjon eller størrelse, har Skur i navnet. Med sin moderne utforming, skiller Skur 84 seg markant ut fra HAVs øvrige bygnings-
masse, og bidrar forhåpentligvis til å sette en ny standard for fremtidige kommunale bygg i havneområdet.

Dette nye bygget ytterst på Sjursøya er et resultat av flytting fra Bjørvika og samlokalisering og effektivisering av virksomheten. Skur 84 peker mot nordvest og er godt eksponert ut mot ferjetrafikken i seilingsleden. De 2.150 kvm er fordelt over tre etasjer og inneholder verksteds- og smørehaller, garasjer, administrasjonsdel med inntil 24 kontorplasser og kantine- og personfasiliteter.

Sjursøya har mange virksomheter og et yrende liv. Hele 25 prosent av landets oljeforbruk til boliger og drivstoff kommer inn via Sjursøya. At Sjursøya også har Norges største containerhavn, betyr av erfaring at det er en viss risiko for at bygninger utsettes for vel hardhendt behandling fra trafikken som pågår på halvøya.

Ytre påkjenning
– Utgangspunket var HAVs hjulgående materiell som skal vedlikeholdes i den dobbelthøye første etasjen. Bestandmessig måtte vi ha noe som holder, og betong var derfor et logisk materiale å bruke. Det er altså en funksjonsbetingelse ut i fra mulig fysisk påkjenning. Men sett fra en pragmatisk synsvinkel skulle bygget også ha et visst rustikk preg, som var forenlig med en estetisk identitet. Fra starten var det lagt vekt på at bygget ikke bare skulle være funksjonelt og praktisk, men at det også skulle være estetisk vakkert å se på, sier daglig leder Per Arne Bjørnstad i NAV AS Arkitekter.

Med en hovedentreprise verdt 36 millioner kroner, har Areal Bygg og Skytta Bygg i et tett samarbeid fordelt de bygingsmessige oppgavene mellom seg. Skytta Bygg har alt av innredning og tømrer- og snekkerarbeider, mens Areal Bygg har råbygget med fasader, vinduer og tekking.

– Det er mange detaljer i bygget, blant annet i kantinedelen med glassfasade og en glassfinnekonstruksjon over tredje etasje. Her var arkitekten nøye og krevende, og det er lagt mye energi i å få løst dette på en god og riktig måte, forklarer prosjektleder i Areal Bygg, Hans Petter Hjertum. Byggeledelsen er tatt hånd om av Stema Rådgivning.

Også velferdsbehov
I prosjektet lå det også etablering av geobrønner, som via en energisentral i kjeller i nabobygget skal forsyne begge byggene med miljøvennlig energi. I tillegg til behov for kontorarealer, har de ansatte i HAV også store velferdsbehov, noe planløsningen og romprogrammet i Skur 84 bærer preg av. Noen mindre kontorarealer ligger i andre etasje, men med hoveddelen av kontorene etasjen over. Mot sjøsiden i tredje etasje ligger også felleskantinen med uteterrasse, samt garderober og et mindre trimrom. Kantinen skal drives av ISS og vil også være åpen for eksterne gjester.

NAV AS Arkitekter har også hatt ansvaret for interiøret, og har tydelig lagt vekt på å formidle lovkravene til universell utforming i selve arkitekturen, ikke kun gjennom tradisjonell skilting. Et eksempel er stedvise og tydelige markerte «frimerker» på gulvet i korridorer, som på den måten skal kunngjøre inngangsfeltet til hvert kontor.

Grafisk effekt
Nå er det først og fremst ikke fraværet av arkitektur i den eksisterende bygningsmassen som gjør at Skur 84 skiller seg ut på Sjursøya. Fasadene med de prefabrikkerte betongelementene er retardert betong med distinkte mønstre.

– Linjene og prikkene i betongen skal symbolisere seismiske signaler, mens de diagonale skal illudere lyset fra fyrlykter. Vi har selv designet mønstertegningene som ble overført i en tapetproduksjon hos Graphic Concrete i Finland. Disse ble etterpå lagt i bunnen av formene som er produsert av Contiga i Fredrikstad. Overskuddsbetongen ble siden fjernet for å avdekke helt inn til tilslaget og vise forskalingsmønsteret i form av et dekorativt relieff, forklarer Bjørnstad. De samme mønstrene går for øvrig igjen i partier i kontorfrontene i interiøret.

Skur 84 har en prosjektkostnad på 68 millioner kroner.

Tekst og foto: Trond Joelson


Flere prosjekter