En mann er i Gulating lagmannsrett dømt til 30 dagers fengsel etter at han forlot varmepistolen mens han gikk tur med hunden sin. Foto: Marit Hommedal / NTB

En mann er i Gulating lagmannsrett dømt til 30 dagers fengsel etter at han forlot varmepistolen mens han gikk tur med hunden sin. Foto: Marit Hommedal / NTB

Skulle tine vannrør – dømt til 30 dagers fengsel

Lagmannsretten skjerpet straffen til en mann fra betinget fengsel til 30 dagers fengsel etter at en brann førte til skader for rundt 11,5 millioner kroner.

Det har gått snart to år siden mannen, som ifølge Gulating lagmannsretts dom skulle tine et frosset vannrør med varmluftspistol, startet en brann i et stort trehus i Florø.

Ifølge lagmannsretten forlot mannen varmluftspistolen, som ikke var festet, og ble borte i rundt to timer. Han gikk tur med hunden da han fikk telefon om brannen, går det fram av dommen, skriver Bergens Tidende.

– Flere personer ble evakuert fra et nabohus, og det var tidvis stor fare for spredning, står det i den enstemmige dommen.

Det utelukkes ikke at varmepistolen kan ha tatt fyr på grunn av teknisk svikt, men dommerne mener uansett at mannen var uaktsom «ved å forlate varmluftspistolen i knappe to timer».

Handlemåten var «svært klanderverdig» og «gir grunnlag for sterk bebreidelse», mener dommerne.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til dommen fra Gulating lagmannsrett.