Svært mange nordmenn bor i småhus bygget før 1990, og som ikke er i nærheten av å tilfredsstille dagens krav til isolering, ventilasjon og oppvarming. Lavenergiprogrammet har blant annet jobbet med øke kunnskapen om energieffektivisering. Arkivfoto.Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Skulle legges ned på god måte - nå får Lavenergiprogrammet nytt liv med statlige millioner

Lavenergiprogrammet skulle legges ned neste år etter ti års drift. Men i statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 6,8 millioner kroner for at Direktoratet for byggkvalitet kan videreføre energiarbeidet i byggenæringen.

Lavenergiprogrammet ble satt i gang i 2007 som et tiårig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen, og skulle etter planen legges ned ved utgangen av 2017.

Hensikten med programmet har vært å bidra til økt kompetanse om energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder.

Men det som i hele år har vært en organisasjon på oppsigelse, får nå nytt liv gjennom millionbevilgningene til direktoratet i statsbudsjettet.

Gjennom et utvidet fagansvar for energi, miljø og byggeskikk skal direktoratet fra 2018 jobbe mot å bli et nasjonalt kompetansesenter for energi og miljø i bygg.

Direktør Morten Lie i DiBK. Foto: Morten Brakestad

– Dette innebærer en endret vektlegging av vår virksomhet. Vi må tenke utover regelverket. Vi går fra til bør, sier DiBK-direktør Morten Lie til Lavnergiprogrammets nettsider.

Seminar om veien videre

Selv om Lavenergiprogrammets arbeidet ikke skal videreføres i samme akkurat samme form i dag, vil direktoratet ta med seg både lærdom og metoder, kompetanse, og konkrete produkter fra Lavenergiprogrammet.

– Lavenergiprogrammet har skjønt mye om hvordan næringa lærer. De har undersøkt fakta, prøvd ut nye metoder, vært aktive og tenkt nytt. De har tenkt utradisjonelt og nådd frem til sine prioriterte målgrupper. Det er noe jeg vil ta med inn i vårt arbeid, sier Lie, som på seminaret ”Lavenergiprogrammet – 10 år på 100 minutter” den 2. november vil fortelle mer om hvor veien går videre.

Jubel i Lavenergiprogrammet

Daglig leder i Lavenergiprogrammet, Solveig M. Irgens. Foto: lavenergiprogrammet.no

I Lavenergiprogrammet er de fornøyde med millionbevilgningene DiBK har fått statsbudsjettet.

- Det var en veldig god beskjed å få. Vi visste jo at arbeidet vårt skulle videreføres i en eller annen form i direktoratet, men om det var i form av å flytte pappesker og pakke ned roll-ups etter 10 år eller en ordentlig videreføring, visste vi ikke, sier daglig leder Solveig M. Irgens i Lavenergiprogrammet til Byggeindustrien.

Hun tok over ledelsen i Lavenergiprogrammet i sommer etter Christine Molland Karlsen som har gått over i en lederstilling i Direktoratet for byggkvalitet.

Irgens mener de fortsatt har mye å tilføre byggenæringen.

- Det ville vært veldig dumt å legge ned noe som har vært en suksess. Næringen vår er mye på beina og sitter lite foran pc’en, derfor har vi tatt i bruk andre metoder for å spre kunnskap. Det behovet vil ikke bli mindre i fremtiden med stadig strengere miljøkrav og byggherrer som har høye og ambisiøse miljømål, sier Irgens.

Gode tilbakemeldinger

Solveig M. Irgens trekker frem fagtreffene som en av suksessoppskriftene i Lavenergiprogrammet.

- Selv om vi ikke har helt klart for oss hvordan veien blir videre, så vet vi at fagreffene er en konkret ting vi vil jobbe videre med. I løpet av de ti årene som har gått, har vi gjennomført en rekke fagtreff over hele landet i samarbeid med bransjeorganisasjoner, byggevarehandelen og skoler. Dette er noe som næringen har gitt veldig gode tilbakemeldinger på, så det er vi glade for å kunne videreutvikle, sier Irgens.

62 fagtreff

Allerede i høst skal Lavenergiprogrammet gjennomføre 62 fagtreff over hele landet i samarbeid med bransjeorganisjoner og byggevarehandelen.

- Vi hadde planer om å gå ned med flagget til topps, så tempoet utover høsten vil være veldig høyt for oss som er igjen i Lavenergiprogrammet, sier Irgens.

- Dere har gått fra å være fire til to personer i det som etter planen skulle være nedtrappingsåret. Nå er det kanskje håp om at dere blir flere igjen?

- Det er mulig, det vet vi ikke. Direktoratet jobber på en god plan for hvordan dette skal bli videre, så det blir spennende å følge, sier Irgens.