Skredsvikmoen barnehage

I tillegg til Modum kommunes største barnehage, har Betonmast Ringerikes kontrakt også inkludert utomhusarbeider og kommunal infrastruktur med opparbeidelse av 15 tomter for eneboliger.

Fakta

Sted: Geithus, Modum

Prosjekttype: Barnehage med sju avdelinger

BTA: 2.017 kvadratmeter

Byggherre: Modum kommune

Byggeledelse: Siv. Ing. Stener Sørensen

Totalentreprenør: Betonmast Ringerike

Kontraktssum inkl. mva.: 71 millioner kroner

Arkitekt: Friis Arkitekter

LARK: Plan og Ressurs

Rådgivere: RIE og utførende: Krøderen Elektro l RI Ventilasjon og utførende: Bryn Byggklima l RI VVS og utførende: Oras l RIB og RIBR: Roar Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Utomhusarbeider: Steen og Lund l Grunnentreprenør: Isachsen Anlegg / Tronrud Anlegg l Betongleverandør: Loe Betongelementer l Stål- og sveisearbeider: Stokke Stål l Betongelementer: Loe Betongelementer l Heis: Kone l Maler: Leif Ivar Malerservice l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Byggevarer: Optimera l Dører: Nordic Door l Kjøkken: Sigdal Kjøkken / Maestro Storkjøkken l Blikkenslager: Eivind Haukjem l AV-anlegg: Hønefoss Lyd l Branntetting: Firesafe l Lifter: Ringerike Liftutleie l Taktekking: Rune Edvardsen l Rekkverk: Brødrene Midthaug l Brønnboring: Brødrene Myhre l Trapper: Trappekompaniet l Innerdører: Nordic Door l Himling: Bærum Byggmontering l Solavskjerming: Hunter Douglas Norge l Gulvbelegg: ATG l Lås og beslag: Dorma Kaba l Påstøp gulv: Gulventreprenøren l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Ytterdører i Aluminium: Glassteam

Den nye barnehagen er på vel 2.000 kvadratmeter, og er dimensjonert for cirka 40 ansatte og 150 barn fordelt på tre småbarnsavdelinger og fire storbarnsavdelinger.

16 arkitektkontorer deltok i en rådgivningskonkurranse på forprosjektet som kommunen sendte ut. Det ble tilbudt en sammensatt prosjekteringsgruppe, og arbeidet skulle lede fram til utarbeidet underlag for totalentreprise.

Friis Arkitekter vant konkurransen. Underlag for totalentreprise ble utarbeidet i 2016 og konkurranse-grunnlaget for totalentreprise ble lagt ut tidlig i 2017. Betonmast Ringerike valgte å gå videre med Friis Arkitekter i utarbeidelsen av byggetegninger og oppfølgingen av prosjektet.

– Barnehagen var først planlagt nede på jordet. Men prosjektet utviklet seg, blant annet med to tomteområder med til sammen 15 boligtomter, slik at barnehagen i stedet ble lagt inn mot et skogholt som ble ryddet, forklarer prosjektleder i Modum kommune, Øyvind Brandtenborg.

Ruth Une Helgestad i Friis Arkitekter forteller at det var viktig å lage bygget som en levende form som ikke skulle bli for statisk. – Taket beveger seg opp og ned i lengderetningen av bygget og danner en kontur og et oppriss som en del av landskapet bygget står i. Barne-hagen bygger seg opp inn mot terrenget og alle sju avdelinger får dermed egen inngang/utgang til terreng, noe som gjør daglige driften og tilgangen til uterommene mye lettere i hverdagen, sier Helgestad.

Brukerbehov

Barnehagen har en kompleks og spennende form med fløyer, sprang og vinkler.

– Jo, den kunne nok vært designet enklere. Det er alltid et kompromiss, men det er ikke lagt mye føringer fra vår side på geometrien. Planløsningen har kommet litt fra behovet til brukerne, der geometrien har måttet vike litt for funksjonaliteten til de som skal bruke bygget, sier Brandtenborg.

– Da vi startet opp i august 2017, var det nærmest uberørt natur i ingenmannsland. Den nærmeste trafoen lå langt unna, og det var langt å trekke provisorisk infrastruktur. Vi brukte fremdeles aggregater mens vi holdt på med betongarbeidene, sier formann Jørgen Berg i Betonmast Ringerike.

Modum er ikke et snøfattig område, og mye ressurser vinteren 2017-18 ble lagt i å flytte snø. Men fremdriften gikk sin gang; stålet kom i uke 1, hulldekker i uke 3 og fra da ble alt bindingsverk montert i andre etasje i tillegg til de gjenværende stålarbeidene. Lett-taket kom i uke 7. I løpet av denne uka var hovedvolumet tett med vindsperre.

Hybridløsning

– Konstruksjonen er en slags hybridløsning. Første etasje har stål i framveggen, betong i bakveggen og hulldekker som etasjeskillere. Andre etasje har stålbæring, skiveavstivende bindingsverk i treveggene og lett-tak. Det ble valgt denne løsningen fordi bygget er forholdsvis høyt og utsettes for store snølaster og vindpåkjenning, sier Berg.

Hovedvolumet som er i to etasjer, er prosjektert med en svak vinkel som gjør det mulig å få inn mer dagslys i felles-rom og hovedkommunikasjonsareal i første etasje.

– Dette gjør bygget også mer «ledig» i formen og man oppnår at det glir mer vennlig inn i terrenget. Uterommene får ulike rammer og blir mer variert. Småbarnsavdelingen i første etasje har også et tak som bølger opp og ned og dette bygget skjermer uteoppholdsareal fra vareadkomsten. Det er også frittstående hus med oppvarming for barnevogner, forteller Helgestad.

Modum kommune har lagt en god del ressurser i teknisk utstyr i bygget. Det er sentralt styrte infoskjermer ved hver avdeling med beskjeder til ansatte og foreldre. Ute og i spilehimlingene er det totalt 60 høyttalere. I første etasje er det mulighet for samlinger eller egne forestillinger eller aktivitet i forbindelse med et sitte-amfi der det også er et «magisk gulv».

Uteplass og infrastruktur

– Her i Modum er vi i utgangspunktet godt vant med store uteområder. Utenom bygningene er det 12 mål til disposisjon for ungene. Store deler er naturmark, og det kom også som en overraskelse på oss at det var en myr der som måtte dreneres da vi felte trærne, sier Brandtenborg, som opplevde at prosjektet vokste underveis – ikke minst med tilretteleggelsen for infrastruktur i forbindelse med tomteopparbeidelser.

Av Betonmast Ringerikes kontrakt på 71 millioner kroner, utgjør etablering av veier, grunn- og utomhusarbeider om lag 25 prosent.

– Det var et stort område, med cirka 1,5 kilometer vei med gatelys og gang og sykkelveier. Det er også to store parkeringsplasser, en for barnehagen og en for ungdomskolen i nærheten. Vi har drenert myrområdet, trukket høyspentkabler, etablert ny trafo, et fordrøyningsbasseng, og gjort omfattende vann- og avløpsarbeider. Alt er gjort over ganske store avstander, opplyser prosjektleder Frode Økland.

Kommunen har en budsjettramme på 110 millioner kroner.

– Slik det ser ut nå, havner vi på den rette siden. Det er gjort en del kvalitetshevende tiltak, som må gjøres forholdsvis tidlig i prosessen. Det er alltid et sjansespill siden man aldri vet hva som kan dukke opp av overraskelser. Jeg er mest fornøyd med at vi har hatt en fin prosess med alle aktørene. Alle løsninger er tatt i samsvar med brukernes behov, og de er begeistret for resultatet, avslutter Brandtenborg.


Flere prosjekter