Foto: Asle Skoveng Kranservice

Foto: Asle Skoveng Kranservice

Skoveng overtar prosjektavdelingen til Jumbo Transport

Prosjektavdelingen til Jumbo Transport har 25 års erfaring innen industrimontasje. Nå blir virksomheten en del av Asle Skoveng Kranservice.

Det nye selskapet tar navnet Skoveng Prosjekt AS og blir et selvstendig søsterselskap til Asle Skoveng Kranservice AS. Selskapene vil videreføre og videreutvikle tjenestespekteret for å møte framtidige behov, skriver Asle Skoveng Kranservice i en pressemelding.

– Overtakelsen gjør det mulig for Skoveng å tilby helhetlige logistikktjenester. Industrimontasje, lagring og transport sammen med våre anerkjente krantjenester gir gode synergier, sier daglig leder Lars Christian Steen i Asle Skoveng Kranservice.